Vanur Vélamaður

Vegna aukinna umsvifa vantar okkur að ráða til okkar góðan vélamann í framleiðslufyrirtæki sem er á drykkjamarkaðinum vinsamlegast sendið inn umsóknir á daniel@rjc.is 

Umsóknarfrestur

5. maí

Tekið við umsóknum á

daniel@rjc.isNánar >>

Sérfræðingur á Þróunarsvið

Sérfræðingur á Þróunarsvið

Þróunarsvið Orkuveitu Reykjavíkur óskar eftir að ráða sérfræðing í fullt starf. Þróunarsviðið þjónar fyrirtækjum OR samstæðunnar við forðagæslu, nýsköpun og tækniþróun. Ef þú býrð yfir góðri samskiptahæfni, sveigjanleika og ert sjálfstæð(ur) í vinnubrögðum ættir þú að sækja um þetta starf.

Starfið felst í:

 • Sýnatöku á veitu- og virkjanasvæðum OR samstæðunnar
 • Söfnun gagna, greiningum, úrvinnslu og textaskrifum í tengslum við útgáfu umhverfisskýrslu
 • Verkefnum tengdum gagnautanumhaldi og framsetningu í þrívíddar og GIS kerfum
 • Vinnu í skipulagsmálum samstæðunnar

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Háskólapróf sem nýtist í starfi
 • Þekking og reynsla í gagnavinnslu og framsetningu gagna í GIS- og þrívíddarforritum er kostur

Nánar >>

Umsóknarfrestur

8. júní

Tekið við umsóknum á

Sækja um >>Nánar >>

Þjónustustjóri

Þjónustustjóri

Íslensk verkmiðlun er sérhæfð atvinnumiðlun sem liðsinnir íslenskum fyrirtækjum við að tryggja sér mannafla til lengri og skemmri tíma í bæði sérhæfð og almenn verkefni.

Fyrirtækið óskar eftir að ráða þjónustustjóra í fullt starf.

Starfið:

 • Samskipti við starfsmenn fyrirtækisins
 • Tilboðsgerð
 • Umsjón með bílaflota fyrirtækisins
 • Skráningar og samskipti við stofnanir
 • Bókanir á hótelum og flugi

Þekking:

 • Góð ensku kunnátta
 • Góð almenn tölvukunnátta
  • Office pakkinn, excel, word
 • Menntun og/eða reynsla sem nýtist í starfi

  

       

Umsóknarfrestur

5. júní

Tekið við umsóknum á

info@isverk.isNánar >>

Lögfræðingur/viðskiptastjóri óskast

Lögfræðingur/viðskiptastjóri óskast

Aurar innheimtustofa leitar að metnaðarfullum lögfræðingi/viðskiptastjóra sem er tilbúinn að takast á við fjölbreytt og krefjandi verkefni. Starfið felst m.a. innheimtu-og lögfræðistörfum ásamt sölustörfum.

Aurar innheimtustofa annast innheimtu krafna fyrir fyrirtæki af öllum stærðum. Stefna stofunnar er að veita kröfuhöfum öfluga innheimtuþjónustu ásamt því að sýna greiðendum gott viðmót sem skapar grundvöll fyrir farsæla lausn í innheimtumálum.

 Helstu verkefni:

 • Innheimtu-og lögfræðistörf.
 • Öflun nýrra viðskiptavina.
 • Byggja upp og viðhalda viðskiptasambandi við núverandi viðskiptavini.
 • Ráðgjöf, sala og kynningar á þjónustu Aura innheimtustofu.

 Menntun og hæfniskröfur:

 • Fullnaðarnám í lögfræði með embættis- eða meistaraprófi

Nánar >>

Umsóknarfrestur

3. júní

Tekið við umsóknum á

aurar@aurar.isNánar >>

Afgreiðsla í blómabúð

Erum að leita að framtíðarstarfskrafti

Starfið er ca 80% en meira á álagstímum

Viðkomandi þarf að hafa einhverja reynslu af blómum en ekki nauðsynlegt samt betra :-)

Hafa í sér hæfileika til að gera fallegar skreytingar og innpakkanir

Vera stundvís, glaðlynd og samviskusöm

Starfið felst í afgreiðslu, umhirðu blóma, innpakkanir og fleira sem til fellur

Umsækjandi verður að hafa bílpróf og kunna ensku

Umsóknarfrestur

6. júní

Tekið við umsóknum á

ludvik@100asa.isNánar >>

Sölufulltrúi Óskast

Sölufulltrúi Óskast

Óskum eftir sölufulltrúa til starfa, vinnutími er frá 9/10 til 16 virka daga. Aðeins aðili sem hefur metnað og dugnað kemur til greina. Verður að geta unnið sjálfstætt, geta selt í gegnum síma og mætt í fyrirtæki eða boða aðila á kynningarfundi og selja þar. Ef þú treystir á að þú höndlir það, þá getur þú haft mjög góð laun á árangurstengdum launum og mátt hafa samband við okkur á starf@firms.is og vinsamlega sendu sem bestar upplýsingar um þig ásamt ferilskrá.

Umsóknarfrestur

8. júní

Tekið við umsóknum á

starf@firms.is Nánar >>

 

Lagermaður og Framleiðslumaður.

Óskum eftir að ráða lagermann með lyftararéttindi og starfsmann sem gæti keyrt framleiðsluvélar.

Vinnutími 8 - 16 alla virka daga.

Upplýsingar gefnar í síma 6964423

Umsóknir óskast sendar til verksmidja2@katla.is

Umsóknarfrestur

5. júní

Tekið við umsóknum á

verksmidja2@katla.isNánar >>

Tollskjalagerð

TVG-Zimsen leitar að kraftmiklum og nákvæmum einstaklingi í starf þjónustufulltrúa í tollskjalagerð. Viðkomandi þarf að vera skipulagður í vinnubrögðum, hafa frumkvæði, metnað til ná árangri og veita framúrskarandi góða þjónustu.

Starfssvið:

 • Tollskýrslugerð
 • Upplýsingagjöf og ráðgjöf til viðskiptavina
 • Samskipti við tollayfirvöld

Hæfniskröfur:

 • Námskeið í tollmiðlun frá Tollskóla ríkisins
 • Haldbær reynsla af tollskjalagerð
 • Talnagleggni og nákvæm vinnubrögð
 • Góð íslensku- og enskukunnátta

 

TVG-Zimsen er traust og metnaðarfullt ört stækkandi fyrirtæki. Við hjá TVG-Zimsen leggjum okkur fram um að bjóða upp á bestu mögulegu þjónustuna sem völ er á og ávallt með bros á vör. Hjá TVG-Zimsen starfa nú 45 hæfileikaríkir og skemmtilegir starfsmenn með víðtæka reynslu í flutningsbransanum.

Nánar >>

Umsóknarfrestur

3. júní

Tekið við umsóknum á

Sækja um >>Nánar >>

Öryggisvörður - Verslunarþjónusta

Öryggisvörður - Verslunarþjónusta

Skilyrði:

 • Hreint sakavottorð
 • Íslenskukunnátta
 • 20 ára lágmarksaldur
 • Góð þjónustulund  

Umsókn með mynd og ferilskrá sendist á 115@115.is

Nánari upplýsingar um starfið eru veittar í síma 5 115 115 www.115.is

Umsóknarfrestur

10. júní

Tekið við umsóknum á

fridrik@115.isNánar >>

Sölumaður fyrir Rekstrarvörur á Norðurlandi og Vestfjörðum

Sölumaður fyrir Rekstrarvörur á Norðurlandi og Vestfjörðum

Rekstrarvörur óska eftir að ráða sölumann til starfa. Í boði er starf hjá rótgrónu og traustu fyrirtæki.

Starfið felur í sér heimsóknir og sölu á rekstrarvörum til fyrirtækja og stofnana,  auk ráðgjafar í hreinlætismálum og þjónustu við viðskiptavini. Starfssvæði er Norðurland og Vestfirðir.

Æskilegt er að viðkomandi þekki vel til á starfssvæðinu og hafi búsetu á Norðurlandi.

 

Viðkomandi þarf að hafa áhuga á mannlegum samskiptum og  vera með reynslu af sölustörfum, æskilegt er að viðkomandi sé handlaginn og treysti sér til að þjónusta og sinna minniháttar viðhaldi og uppsetningu á þeim búnaði sem RV selur, t.d. skömmturum og fleira.

Vinnutími  er almennt 8:00-16:00 mánudaga til föstudaga.

Leitað er að áhugasömum, ábyrgum, jákvæðum, sjálfstæðum og þjónustulunduðum aðila sem getur hafið störf fljótlega.

Nánar >>

Umsóknarfrestur

2. júní

Tekið við umsóknum á

sigurlaug@rv.isNánar >>

Spennandi starf tengt ferðaþjónustu

Spennandi starf tengt ferðaþjónustu

Enduro Adventure leitar að öflugum einstakling til starfa í sölu og markaðssetningu. Enduro Adventure er lítið ferðaþjónustufyrirtæki sem er eina sinnar tegundar á Íslandi sem sérhæfir sig í Enduro mótorhjólaferðum um slóða og fáfarna fjallvegi um land allt.

Fyrirtækið starfar að mestu á tímabilinu júní-september/október. Um er að ræða sumarstarf með möguleika á áframhaldandi starfi í vetur, minna að umfangi. Gæti hentað duglegum einstaklingum með námi. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

 

Starfslýsing:

 • Sala ferða og tilboðsgerð
 • Samskipti og upplýsingagjöf til viðskiptavina
 • Bókanir, eftirfylgni og reikningagerð
 • Almenn skrifstofustörf
 • Sjá um uppfærslur á  netmiðlum t.d facebook, twitter ofl.

 

Nánar >>

Umsóknarfrestur

16. júní

Tekið við umsóknum á

bubbi@enduroadventure.isNánar >>

Starfsfólk í ræstingum óskast

Starfsfólk í ræstingum óskast

Hreint ehf óskar eftir starfsfólki í ræstingar á Stórhöfuðborgarsvæðinu. Um er að ræða fullt starf, hlutastarf eða sumarstarf bæði á dagvinnutíma og á kvöldin. Leitað er að starfsfólki sem er jákvætt, þjónustulundað, skipulagt og sjálfstætt í vinnubrögðum.

Skilyrði fyrir ráðningu:

 • Hreint sakavottorð
 • Vera 18 ára eða eldri
 • Góð kunnátta í ensku eða íslensku

Áhugasamir eru beðnir um að leggja inn umsókn á http://atvinna.hreint.is eða koma við á skrifstofu okkar að Auðbrekku 8 í Kópavogi.

Upplýsingar veitir Arna K. Harðardóttir með tölvupósti á netfangið arna@hreint.is

Umsóknarfrestur

15. júní

Tekið við umsóknum á

arna@hreint.isNánar >>

Íþróttakennari óskast

Íþróttakennari óskast

Við Grunnskólann í Hveragerði er laus staða íþróttakennara fyrir næsta skólaár. Gerð er krafa um kennsluréttindi, hreint sakavottorð og framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.

Grunnskólinn í Hveragerði er vel staðsettur í grónu og glæsilegu bæjarfélagi. Einkunnarorð skólans eru: viska, virðing og vinátta og við leggjum metnað í að áhrif þeirra séu augljós í daglegu starfi. Skólinn flaggar Grænfánanum, starfar eftir hugmyndafræði Olweusaráætlunarinnar gegn einelti og er að stíga sín fyrstu skref í innleiðingu á Uppbyggingarstefnunni.

Umsóknarfrestur

10. júní

Tekið við umsóknum á

grunnskoli@hveragerdi.is; fanney@hveragerdi.isNánar >>

Gröfumaður óskast

Gröfumaður óskast.

Ljósleiðir ehf vantar gröfumann til starfa sem fyrst á nýja Hitatzy 3.5 tonna beltagröfu. Vinnan felst í lagningu ljósleiðaralagna í Garðabæ.

Áhugasamir sendi póst á ljosleidir@gmail.com

Umsóknarfrestur

30. júní

Tekið við umsóknum á

ljosleidir@gmail.comNánar >>
Atvinnuvaktin