Samband íslenskra framhaldsskóla leitar að metnaðarfullum framkvæmdastjóra

Samband íslenskra framhaldsskóla leitar að metnaðarfullum framkvæmdastjóra

Samband íslenskra framhaldsskólanema eru hagsmunasamtök framhaldsskólanema á íslandi og eru markmið m.a. að standa vörð um áunna hagsmuni framhalsskólanema og vinna að bættum kjörum þeirra. 

Hæfniskröfur:

-Reynsla af stjórnunarstörfum

-Þekking á félaga- og/eða æskulýðsstörfum

-Reynsla af starfi með ungu fólki æskileg

-Viðkomandi þarf að geta unnið bæði sjálfstætt og með hóp

-Menntun sem nýtist í starfi æskileg

 

Aðrar upplýsingar

Senda skal umsóknir og ferilskrá á umsokn@neminn.is. Sunna Ingólfsdóttir, framkvæmdastýra, veitir nánari upplýsingar um starfið á netfanginu neminn@neminn.is.

Umsóknafrestur er til og með 31. júlí 2014.

Samkvæmt 10. gr. æskulýðslaga 70/2007 þarf umsækjandi að geta sýnt fram á hreint sakavottorð. Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og öllum umsóknum verður svarað. 

Auglýsandi

Samband íslenskra framhaldsskólanema

Umsóknarfrestur

31. júlí

Tekið við umsóknum á

umsokn@neminn.is

Persónulegur aðstoðarmaður óskast

Ég óska eftir persónulegum aðstoðarmanni sem hefur áhuga á að aðstoða mig við athafnir daglegs lífs. Aðstoðin fer fram innan heimilis og utan þess. Ég er hreyifihamlaður stúdent við Háskóla Íslands og notast við rafknúinn hjólastól. Ég er búsettur í Reykjavík.

Persónulegur aðstoðarmaður þarf að vera áreiðanlegur, reglusamur, reyklaus, heiðarlegur, stundvís og hafa ríka þjónustulund. Sveigjanleiki í starfi er nauðsynlegur.

Æskilegur aldur er 25-45 ára en ekki skilyrði.

Ekki er gerð krafa um að umsækjendur hafi reynslu af því að vinna með fötluðu fólki.

Óskað er eftir umsækjendum sem geta unnið dag- og kvöldvinnu bæði á virkum dögum og um helgar.

Áhugasamir sendið póst á netfang eie1@hi.is

Með umsókn þarf að fylgja ferilskrá og listi yfir meðmælendur.

Umsóknarfrestur er til 31. júlí 2014.

Umsóknarfrestur

31. júlí

Tekið við umsóknum á

eie1@hi.is

Laus störf og almenn umsókn!

Laus störf og almenn umsókn!

Hugtak mannauðsráðgjöf hefur undanfarin ár veitt ráðgjöf ráðgjöf til fyrirtækja á sviði starfsmannamála - og eitt af því sem við höfum gert er að sjá um ráðningar fyrir okkar viðskiptavini. Okkur langar að leggja enn meiri áherslu á ráðningar og höfum því ákveðið að bjóða einstaklingum í atvinnuleit að skrá hjá okkur almenna starfsumsókn. 

Eitt af því sem einstaklingar geta gert í atvinnuleitinni er að skrá almenna starfsumsókn hjá ráðningarfyrirtækjum. Með því að að skrá þig hjá okkur getur þú komið til greina í öll störf sem við vinnum með, til dæmis:

Störf sem við auglýsum í prent- og netmiðlum.

Störf sem eingöngu eru auglýst  á heimasíðu okkar.

Störf sem við ráðum í í gegnum gagnagrunn okkar og auglýsum hvergi.

 

Athugaðu málið: https://hugtak.rada.is/almenn-umsokn/

 

Jafnframt eru nú þegar eru nokkur laus störf til umsóknar, veldu: Umsækjendur --> Laus störf

Við munum svo reglulega setja inn ný störf - fylgstu vel með!

 

Aðrar upplýsingar

Kítu á www.hugtak.is og athugaðu málið. 

Auglýsandi

Hugtak mannauðsráðgjöf

Umsóknarfrestur

16. ágúst

Gjaldkeri / Bókari

Gjaldkeri / Bókari

Greitt  óskar eftir að ráða starfsmann í 50-75% starf. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem allra fyrst. 

Í starfinu felst : reikningagerð, innheimta, dagsöluyfirlit, bókun innborgana og útborgana, afstemmingar og önnur almenn bókhaldsstörf, einnig mikil samskipti við viðskiptavini og samstarfsfólk.

Leitað er eftir manneskju með góða þekkingu á bókhaldi og innheimtustörfum. Æskilegt er að umsækjandi hafi reynslu af fjármálum stærri félaga með umtalsverð reikningsviðskipti.

Hæfniskröfur:

Viðskiptafræðimenntun, viðurkenndur bókari eða önnur sambærileg menntun og reynsla.

Unnið er í sérhönnuðu fjárhags og greiðslukerfi Greitt en reynsla af bókhaldskerfum viðskiptavina Greitt s.s. DK, Tok, Regla, Axapta, C5 kæmi að góðum notum. 

 

Aðrar upplýsingar

Ferilskrár óskast sendar á netfangið vinna@greitt.is í síðasta lagi 1. ágúst 2014.

====

Greitt er sérhæfð greiðslumiðlun sem býður seljendum vöru og þjónustu á Íslandi veltuaukandi lausnir og bestu tækni við móttöku á greiðslum.

Fyrirtækið vinnur að því markmiði að einfalda og auka viðskipti á netinu. Meðal viðskiptavina Greitt eru smásölufyrirtæki, netverslanir, heildverslanir, ferðaþjónustufyrirtæki og önnur þjónustfyrirtæki

Auglýsandi

Greitt

Umsóknarfrestur

1. ágúst

Tekið við umsóknum á

umsokn@greitt.is

Leikskólakennari óskast Ösp

Hefur þú áhgua á fjölmenningu? Vilt þú vinna með fjölbreyttar kennsluaðferiðir? Við höfum fengið þróunarstyrk til þessa að vinna með málrækt og læsi, foreldrasamstarfi, samstarfsverkefnið "Okkar mál" "...

Aðalbókari

Reyndur aðalbókari óskast til starfa hjá traustu og rótgrónu þjónustufyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu. Undir aðalbókara heyra starfandi bókarar og launafulltrúi.   Helstu verkefni: Yfirumsjón með bókhal...

Deildarstjóri - Borg

Deildastjóri óskast í leikskólann Borg í Bakkahverfi í Breiðholti. Borg er með tvær starfsstöðvar, Maríubakka 1 og Fálkabakka 9. Lögð er áhersla á fagmennsku, jákvæð samskipti og umhverfismennt. Um er ...

Leikskólakennari - Borg

Leikskólakennari óskast til starfa í leikskólanum Borg í Breiðholti. Borg er með tvær starfsstöðvar, við Maríubakka 1 og Fálkabakka 9. Lögð er áhersla á fagmennsku, jákvæð samskipti og umhverfismennt....

 

Atvinnuvaktin