Dimmalimm/barnafataveslun

Starfsmaður óskast í 50-60% starf.

Hæfniskröfur
-Rík þjónustulund
-Jákvætt viðmót og sveigjanleika
-Sjálfstæður og Metnaður
-Stundvís og reyklaus
-Eldri en 20 ára

Aðrar upplýsingar

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á
iana@simnet.is
fyrir 30.okt

Umsóknarfrestur

30. október

Tekið við umsóknum á

iana@simnet.is

Úttektarfulltrúi á flugrekstrarsviði

Úttektarfulltrúi á flugrekstrarsviði

Á fleygiferð í fluginu

Við leitum að afburðasnjöllum úttektarfulltrúa sem tjáir sig af innlifun um flugvernd og flugöryggi. Við bjóðum spennandi verkefni sem kalla á frumkvæði, nákvæmni og  færni í mannlegum samskiptum. Starfið krefst 100% skipulagshæfni og ástríðu fyrir regluverki. Fluggáfa og ferðagleði er kostur. Á þetta við um þig?

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:

 • Undirbúningur úttekta og uppfærsla gátlista.
 • Úttektir vegna flugverndar erlendis og innanlands og fylgjast með að framkvæmd þeirra sé skv. áætlun.
 • Framkvæmd innri úttekta og á samningum.
 • Uppfærsla á handbókum vegna flugverndar.
 • Flugverndarþjálfun áhafna og annarra starfsmanna WOW air.
 • Skýrslugerð, úrvinnsla og eftirfylgni frávika.

Menntun, kunnátta og reynsla sem starfið krefst:

 • Áhugi og/eða kynni af flugi, flugvernd og flugöryggi.
 • Þekking á gæðakerfum og úttektaraðferðum.
 • Grunnþekking á flugvernd og flugverndarkröfum er kostur sem og þekking á AIR OPS, PART-M og viðeigandi reglugerðum.
 • Framúrskarandi enskukunnátta bæði á töluðu og rituðu máli.
 • Mjög góð tölvukunnátta.
 • Geta til að ferðast töluvert vegna starfsins.
 • Hugmyndarík nálgun verkefna og lausnamiðaður samskiptastíll
 • Gott auga fyrir smáatriðum og þétt eftirfylgni með verkefnum.
 • Frumkvæði í starfi og geta til að vinna sjálfstætt.

Aðrar upplýsingar

Vinsamlega sendið umsóknir á starf@wow.is með ferilskrá og kynningarbréfi merkt "Úttektarfulltrúi á flugrekstrarsviði" fyrir lok dags þann 31. október 2014.

Umsóknarfrestur

31. október

Tekið við umsóknum á

starf@wow.is

Hey þú!

Hey þú!

Ertu að leita þér að góðri vinnu sama hvort það er fullt eða hlutastarf?

Viltu vinna við eitthvað krefjandi og skemmtilegt?

Viltu vera á ferðinni og fá borgað í leiðinni?

Viltu vinna á Íslandi eða í Danmörku?

Viltu vera í samskiptum við fullt af fólki í vinnunni?

Viltu fá vel borgað fyrir það sem þú leggur á þig?

Viltu vinna með skemmtilegasta fólkinu?

Viltu vinna þar sem þú ert ekki að gera það sama allan daginn?

Ef svo er þá erum við hjá Nordic Navi að leita að þér.

Um er að ræða sölu- og kynningarstarf á fjölbreyttum útgáfum í ritum og í rafrænum miðlum.

Mjög góð laun í boði.. en bara fyrir duglega fólkið.

Laun eru í formi tryggingar og bónusa.

Hér er uppskriftin af starfsmanni sem við leitum að:

- Gott vald á íslensku og ensku

- Ökuskírteini og bíl til umráða.

- Áhugi og stundvísi

- Opið og jákvætt viðmót

- Gott er að hafa starfsmannin vel til fara og brosandi.

Umsóknarfrestur

31. október

Tekið við umsóknum á

umsokn@nordicnavi.is

Hamborgarasmiðjan

Hamborgarasmiðjan

Hamborgarasmiðjan óskar eftir starfsfólki !

Starfið felur í sér að öll almenn afgreiðslu og þjónustustörf sem til falla á veitingastað.
unnið er samkvæmt vaktaplani 2-2-3 og á 10 - 11 tíma vöktum.
( við lokum kl. 22.00 á kvöldin )
þetta er reyklaus vinnustaður.
við leitum að fólki 20 ára eða eldra.

Umsóknarfrestur

31. október

Tekið við umsóknum á

smidjan@live.com

Gjaldkeri / Bókari

Gjaldkeri / Bókari

Greitt  óskar eftir að ráða starfsmann í 80-100% starf. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Í starfinu felst : reikningagerð, innheimta, dagsöluyfirlit, bókun innborgana og útborgana, afstemmingar og önnur almenn bókhaldsstörf, einnig mikil samskipti við viðskiptavini og samstarfsfólk.

Leitað er eftir manneskju með góða þekkingu á bókhaldi og innheimtustörfum. Æskilegt er að umsækjandi hafi reynslu af fjármálum stærri félaga með umtalsverð reikningsviðskipti.

Hæfniskröfur:

Viðskiptafræðimenntun, viðurkenndur bókari eða önnur sambærileg menntun og reynsla.

Unnið er í sérhönnuðu fjárhags og greiðslukerfi Greitt en reynsla af bókhaldskerfum viðskiptavina Greitt s.s. DK, Dynamics Nav, Tok, Regla, Axapta, C5 kæmi að góðum notum.

Aðrar upplýsingar

Ferilskrár óskast sendar á netfangið umsoknir@greitt.is

====

Greitt er sérhæfð greiðslumiðlun sem býður seljendum vöru og þjónustu á Íslandi veltuaukandi lausnir og bestu tækni við móttöku á greiðslum.

Fyrirtækið vinnur að því markmiði að einfalda og auka viðskipti á netinu. Meðal viðskiptavina Greitt eru smásölufyrirtæki, netverslanir, heildverslanir, ferðaþjónustufyrirtæki og önnur þjónustufyrirtæki

Umsóknarfrestur

31. október

Tekið við umsóknum á

umsoknir@greitt.is

Rafvirki - rafiðnfræðingur

Starfstitill Rafvirki - rafiðnfræðingur   Númer starfs: 566290 Vegna aukinna verkefna óskar RAF ehf. eftir að ráða rafvirkja eða rafiðnfræðing til starfa. RAF ehf. var stofnað árið 1980 á Akureyri og...

Verslunarstjóri

Starfstitill Verslunarstjóri   Númer starfs: 566287 Vegna aukinna umsvifa óska Rekstrarvörur eftir að ráða verslunarstjóra í verslun sína að Réttarhálsi 2. Fyrirtækið sérhæfir sig í sölu og dreifingu...

Afgreiðslustarf - helgarvinna

Starfstitill Afgreiðslustarf - helgarvinna   Númer starfs: 566292 Blómaval í Skútuvogi óskar eftir að ráða starfsfólk í afgreiðslu á kassa og önnur tilfallandi störf s.s. vöruframsetningu. Um er að r...

Afgreiðslustarf - fullt starf

Starfstitill Afgreiðslustarf - fullt starf   Númer starfs: 566291 Blómaval í Skútuvogi óskar eftir að ráða starfsfólk í afgreiðslu á kassa og önnur tilfallandi störf s.s. vöruframsetningu. Um er að r...

"Tölvumaður" NTC

Óskum eftir áhugasömum einstaklingi til að sjá um tölvumálin hjá okkur. Um er að ræða 50% starf.  Viðkomandi þarf að hafa góða þekkingu á Microsoft stýrikerfum Exchange og mjög æskilegt er að hann hafi...

Afgreiðslu- og lagerstarf

Óskað er eftir starfsmanni í 50% afgreiðslu- og lagerstarf Starfið felst í þjónustu við núverandi viðskiptavini, útkeyrslu, áfyllingum og pantanagerð í verslunum, tiltekt pantana af lager og ýmsum tilf...

 

Atvinnuvaktin