Persónulegur aðstoðarmaður óskast

Ég óska eftir persónulegum aðstoðarmanni sem hefur áhuga á að aðstoða mig við athafnir daglegs lífs. Aðstoðin fer fram innan heimilis og utan þess. Ég er háskólamenntaður, hreyfihamlaður og notast við rafknúinn hjólastól. Ég er búsettur í Reykjavík.

Persónulegur aðstoðarmaður þarf að vera áreiðanlegur, reglusamur, reyklaus, heiðarlegur, stundvís og hafa ríka þjónustulund. Sveigjanleiki í starfi er nauðsynlegur.

Æskilegur aldur er 25-40 ára en ekki skilyrði.

Ekki er gerð krafa um að umsækjendur hafi reynslu af því að vinna með fötluðu fólki.

Aðrar upplýsingar

Óskað er eftir umsækjendum sem geta unnið dag- og kvöldvinnu bæði á virkum dögum og um helgar. Um er að ræða 80-90% starfshlutfall.

Áhugasamir sendið póst á netfang eie1@hi.is

Með umsókn þarf að fylgja ferilskrá og listi yfir meðmælendur.

Umsóknarfrestur er til 15. nóvember 2014

Umsóknarfrestur

15. nóvember

Tekið við umsóknum á

eie1@hi.is

Afgreiðsla

Jólastörf í Tiger. Við leitum að hressum, duglegum og ábyrgum einstaklingum í lið okkar á höfuðborgarsvæðinu í nóvember og desember. Um hluta og full störf er að ræða og geta vinnutímar verið breytilegir. Reynsla af afgreiðslustörfum er kostur. Starfsmenn Tiger eru með ríka þjónustulund, hafa auga fyrir útstillingum og eru snyrtilegir til fara. Áhugasömum er bent á að senda umsókn sína á netfangið atvinna@tiger.is merkt "Jól" Umsóknarfrestur er til 20.11.14

Umsóknarfrestur

1. desember

Tekið við umsóknum á

atvinna@tiger.is

Aðstoðarmaður í umbúðardeild

Aðstoðarmaður í umbúðardeild

Aðstoðarmaður óskast í umbúðadeild Um fullt starf er að ræða. Helstu verkefni felast í: - Röðun umbúða í límingarvél. - Eftirlit með frábrigðum og göllum í umbúðum sem koma úr límngarvél. - Röðun umbúða og pökkun úr límingarvél. - Brot, hefting, upptaka líming, plöstun og innpökkun. - Önnur tilfallandi sérverkefni sem leysa þarf á hverjum tíma. Áhugasamir vinsamlegast sendið umsókn ásamt ferilskrá á netfangið: ingasteina@prentmet.is Umsóknarfrestur er til og með 14. nóvember 2014.  

Aðrar upplýsingar

Hægt er að sækja um á vefnum http://prentmet.is/um-okkur/atvinnuumsokn

Umsóknarfrestur

14. nóvember

Tekið við umsóknum á

ingasteina@prentmet.is

Viltu vinna á leikskóla?

Viltu vinna á leikskóla?

Ertu leikskólakennari?

Laus er til umsóknar staða leikskólakennara. Leikskólinn Sjáland leitar að leikskólakennurum og starfsfólki með aðra uppeldismenntun eða reynslu af starfi með börnum.

 

 

Aðrar upplýsingar

Sjáland er einkarekinn leikskóli sem starfar eftir Fjölvísistefnunni með áherslu á sjálfstæði og styrkleika hvers og eins. Enn fremur vinnur hann með áherslu á græn gildi og umhverfismennt. Leikskólinn Sjáland hvetur karla jafnt sem konur að sækja um.  

 

Nánari upplýsingar veitir Sara Hrund Finnbogadóttir mannauðsstjóri í síma 578-1220 eða á netfangið; sarahrund@sjaland.is Umsóknarfrestur er til 7. nóvember nk.

Umsóknarfrestur

7. nóvember

Tekið við umsóknum á

sarahrund@sjaland.is

Þjónustumóttaka bíla

Starfstitill Þjónustumóttaka bíla   Númer starfs: 566293 Bílaumboðið Askja óskar eftir að ráða bifvélavirkja/vélvirkja eða tæknimenntaðan aðila í þjónustumóttöku fólksbíla. Í starfinu felst bilanagre...

Tækniþjónusta

Ert þú tæknitröll? Leitum að þjónustulunduðum og metnaðarfullum einstaklingum til starfa við tækniþjónustu hjá Símafélaginu. Starfið felst í tækniþjónustu við viðskiptavini í síma, bilanagreiningum og...

Forritari

Spennandi hugbúnaðarfyrirtæki óskar eftir að ráða einstakling í starf forritara. Starfssvið:Greining, hönnun og nýsmíði á sérlausnum fyrirtækisinsViðhald á lausnum sem fyrirtækið hefur þróað undanfarin...

Starfsmaður við afgreiðslu

Afgreiðslustarf Kaffi Kringlan leitar að snyrtilegum og ábyrgum starfskrafti. Vaktavinna 2-2-3  vinnutími ca frá kl 11:00 til 19:00. Íslenskukunnátta skilyrði. Áhugasamir sendið tölvupóst á netfangið: ...

Persónulegur aðstoðarmaður

Persónulegur aðstoðarmaður óskast Ég óska eftir persónulegum aðstoðarmanni sem hefur áhuga á að aðstoða mig við athafnir daglegs lífs. Aðstoðin fer fram innan heimilis og utan þess. Ég er háskólamennta...

 

Atvinnuvaktin