Tímabundið starf við leiðsögn í Vatnshelli!

Tímabundið starf við leiðsögn í Vatnshelli!

Óskum eftir starfskrafti til starfa til að vinna við leiðsögn í Vatnshelli á Snæfellsnesi.
Þarf að geta byrjað sem fyrst og unnið til enda september, jafnvel styttra eða lengur eftir samkomulagi.

Íbúð/herbergi í boði á sanngjörnu leiguverði ef óskað er.

Aðrar upplýsingar

Góð þjónustulund, ensku- og íslenskukunnátta skilyrði.

Umsóknir sendist á vatnshellir@vatnshellir.is

Auglýsandi

Hellaferðir slf.

Umsóknarfrestur

5. ágúst

Tekið við umsóknum á

vatnshellir@vatnshellir.is

Samband íslenskra framhaldsskólanema leitar að metnaðarfullum framkvæmdastjóra

Samband íslenskra framhaldsskólanema leitar að metnaðarfullum framkvæmdastjóra

Samband íslenskra framhaldsskólanema eru hagsmunasamtök framhaldsskólanema á íslandi og eru markmið m.a. að standa vörð um áunna hagsmuni framhalsskólanema og vinna að bættum kjörum þeirra. 

Hæfniskröfur:

-Reynsla af stjórnunarstörfum

-Þekking á félaga- og/eða æskulýðsstörfum

-Reynsla af starfi með ungu fólki æskileg

-Viðkomandi þarf að geta unnið bæði sjálfstætt og með hóp

-Menntun sem nýtist í starfi æskileg

 

Aðrar upplýsingar

Senda skal umsóknir og ferilskrá á umsokn@neminn.is. Sunna Ingólfsdóttir, framkvæmdastýra, veitir nánari upplýsingar um starfið á netfanginu neminn@neminn.is.

Umsóknafrestur er til og með 31. júlí 2014.

Samkvæmt 10. gr. æskulýðslaga 70/2007 þarf umsækjandi að geta sýnt fram á hreint sakavottorð. Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og öllum umsóknum verður svarað. 

Auglýsandi

Samband íslenskra framhaldsskólanema

Umsóknarfrestur

31. júlí

Tekið við umsóknum á

umsokn@neminn.is

Persónulegur aðstoðarmaður óskast

Ég óska eftir persónulegum aðstoðarmanni sem hefur áhuga á að aðstoða mig við athafnir daglegs lífs. Aðstoðin fer fram innan heimilis og utan þess. Ég er hreyfihamlaður stúdent við Háskóla Íslands og notast við rafknúinn hjólastól. Ég er búsettur í Reykjavík.

Persónulegur aðstoðarmaður þarf að vera áreiðanlegur, reglusamur, reyklaus, heiðarlegur, stundvís og hafa ríka þjónustulund. Sveigjanleiki í starfi er nauðsynlegur.

Æskilegur aldur er 25-45 ára en ekki skilyrði.

Ekki er gerð krafa um að umsækjendur hafi reynslu af því að vinna með fötluðu fólki.

Óskað er eftir umsækjendum sem geta unnið dag- og kvöldvinnu bæði á virkum dögum og um helgar.

Áhugasamir sendið póst á netfang eie1@hi.is

Með umsókn þarf að fylgja ferilskrá og listi yfir meðmælendur.

Umsóknarfrestur er til 10. ágúst 2014.

Umsóknarfrestur

10. ágúst

Tekið við umsóknum á

eie1@hi.is

Laus störf og almenn umsókn!

Laus störf og almenn umsókn!

Hugtak mannauðsráðgjöf hefur undanfarin ár veitt ráðgjöf ráðgjöf til fyrirtækja á sviði starfsmannamála - og eitt af því sem við höfum gert er að sjá um ráðningar fyrir okkar viðskiptavini. Okkur langar að leggja enn meiri áherslu á ráðningar og höfum því ákveðið að bjóða einstaklingum í atvinnuleit að skrá hjá okkur almenna starfsumsókn. 

Eitt af því sem einstaklingar geta gert í atvinnuleitinni er að skrá almenna starfsumsókn hjá ráðningarfyrirtækjum. Með því að að skrá þig hjá okkur getur þú komið til greina í öll störf sem við vinnum með, til dæmis:

Störf sem við auglýsum í prent- og netmiðlum.

Störf sem eingöngu eru auglýst  á heimasíðu okkar.

Störf sem við ráðum í í gegnum gagnagrunn okkar og auglýsum hvergi.

 

Athugaðu málið: https://hugtak.rada.is/almenn-umsokn/

 

Jafnframt eru nú þegar eru nokkur laus störf til umsóknar, veldu: Umsækjendur --> Laus störf

Við munum svo reglulega setja inn ný störf - fylgstu vel með!

 

Aðrar upplýsingar

Kítu á www.hugtak.is og athugaðu málið. 

Auglýsandi

Hugtak mannauðsráðgjöf

Umsóknarfrestur

16. ágúst

Gjaldkeri / Bókari

Gjaldkeri / Bókari

Greitt  óskar eftir að ráða starfsmann í 50-75% starf. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem allra fyrst. 

Í starfinu felst : reikningagerð, innheimta, dagsöluyfirlit, bókun innborgana og útborgana, afstemmingar og önnur almenn bókhaldsstörf, einnig mikil samskipti við viðskiptavini og samstarfsfólk.

Leitað er eftir manneskju með góða þekkingu á bókhaldi og innheimtustörfum. Æskilegt er að umsækjandi hafi reynslu af fjármálum stærri félaga með umtalsverð reikningsviðskipti.

Hæfniskröfur:

Viðskiptafræðimenntun, viðurkenndur bókari eða önnur sambærileg menntun og reynsla.

Unnið er í sérhönnuðu fjárhags og greiðslukerfi Greitt en reynsla af bókhaldskerfum viðskiptavina Greitt s.s. DK, Tok, Regla, Axapta, C5 kæmi að góðum notum. 

 

Aðrar upplýsingar

Ferilskrár óskast sendar á netfangið vinna@greitt.is í síðasta lagi 1. ágúst 2014.

====

Greitt er sérhæfð greiðslumiðlun sem býður seljendum vöru og þjónustu á Íslandi veltuaukandi lausnir og bestu tækni við móttöku á greiðslum.

Fyrirtækið vinnur að því markmiði að einfalda og auka viðskipti á netinu. Meðal viðskiptavina Greitt eru smásölufyrirtæki, netverslanir, heildverslanir, ferðaþjónustufyrirtæki og önnur þjónustfyrirtæki

Auglýsandi

Greitt

Umsóknarfrestur

1. ágúst

Tekið við umsóknum á

umsokn@greitt.is

Baðvarsla - Breiðholtsskóli.

Breiðholtsskóli óskar eftir að ráða baðvörð til starfa í búningsklefa drengja í 100% starf frá 15. ágúst 2014. Breiðholtsskóli er heildstæður grunnskóli með um 450 nemendur í 1. til 10. bekk. Í skólan...

Matráður, kokkur.

Okkur vantar matráð/kokk sem gæti gengið í önnur störf á gistiheimilinu ef svo ber undir. Viðkomandi þyrfti að geta hafið störf sem fyrst. Vinnutímabil samkvæmt samkomulagi en helst sem lengst. Laun sa...

Þrif og þjónusta

Þjóðgarðurinn á Þingvöllum óskar eftir að ráða röskan aðila í þrif og þjónustu. Viðkomandi þarf að : ·       sýna frumkvæði í starfi og búa yfir ríkri þjónustulund ·       vera þolinmóður og við góða h...

Maid/Cleaning

Apartment hotel downtown Reykjavík is looking for maids/cleaning staff.   Requirements: Applicants must be at least 20 years old They also have to: Speak English or Icelandic Have work experience in cl...

Maid/Cleaning

  A hotel downtown Reykjavík is looking for maids/cleaning staff. Work period is from end of July until end of August. Working hours are from 9:00 – 17:00 according to a shift plan.   Requirements: App...

Hársnyrtir

Hársnyrtir óskast á Rebel klippistofu á Nýbýlavegi 18 ,góðir tekjumöguleikar fyrir duglegan starfskraft! Laun eru borguð með prósentum(ekki stólaleiga) og hún er góð :-) Ekki er verra að tilvonandi sta...

 

Atvinnuvaktin