Símavarsla/hlutastarf

Óskum eftir starfskrafti við símavörslu í þjónustuver hjá Ferðaþjónustu fatlaðra og aldraðra í Kópavogi. Tölvukunnátta nauðsynleg. Vinnutími frá 07.oo- 11.oo og afleysingar eftir þörfum. Viðkomandi  Þarf að hafa góða þekkingu af götukerfi Kópavogs, hafa áhuga á mannlegum samskiptum, vera jákvæður og með ríka þjónustulund. Þarf að geta unnið sjálfstætt og að geta hafið störf strax.

Vinsamlega sendið umsókn með ferilskrá á efstiholl@gmail.com.

Umsóknarfrestur

31. janúar

Tekið við umsóknum á

efstiholl@gmail.comNánar >>

Málmiðnarmenn

Málmiðnarmenn

Fyrirtækið Járnsmiðja Óðins

Leitar að málmiðnaðarmönnum,

okkur vantar faglærða menn eða menn með reynslu.

Starfið felst í fjölbreyttri nýsmíði og uppsetningum starfið hentar bæði konum og körlum.

Sjá heimasíðu fyrirtækisins www.jso.is.

Áhersla er lögð á frumkvæði, áreiðanleika, létta lund og

þjónustulipurð auk sjálfstæðra vinnubragða

og samstarfshæfni.

Upplýsingar veitir Daníel Óðinsson s.557-9300

 

Tekið við umsóknum á

Jso@jso.isNánar >>

Sölufulltrúar óskast til starfa á kvöldvaktir!

Öflun ehf. leitar eftir öflugum og metnaðarfullum sölufulltrúum sem fyrst til starfa á kvöldvaktir.

Vinnutími er frá kl. 17:00-21:45 virka daga.

Starf á kvöldvöktum hentar sérstaklega vel þeim sem vilja vinna með námi og er vaktafyrirkomulag sveigjanlegt, en æskilegt er að starfsmenn vinni a.m.k. 2 vaktir í viku.

Um er að ræða vinnu við úthringingar og sölu fyrir félagasamtök og fyrirtæki.

Starfsmenn okkar eru á breiðu aldursbili og hvetjum við því jafnt yngri sem eldri til að sækja um. Lágmarksaldur er þó 22 ár.

Í boði eru góð laun fyrir duglegt fólk, fjölbreytt verkefni og vinnuaðstaða eins og hún gerist best.

Hæfniskröfur: Umsækjendur þurfa að vera jákvæðir, góðir í mannlegum samskiptum, vandvirkir og búa yfir mjög góðri íslenskukunnáttu. Reynsla af sölumennsku er kostur en ekki nauðsynleg.

Nánar >>

Umsóknarfrestur

22. febrúar

Tekið við umsóknum á

oflun@oflun.isNánar >>

Sölufulltrúar óskast til starfa

Öflun ehf. óskar eftir öflugum og metnaðarfullum sölufulltrúum til starfa sem fyrst til að vinna að fjölbreyttum söluverkefnum fyrir félagasamtök og fyrirtæki. Vinnutími er frá kl. 9:00-16:00.

Starfsmenn okkar eru á breiðu aldursbili og hvetjum við því bæði yngri sem eldri einstaklinga til að sækja um, en lágmarksaldur er þó 24 ár.

Í boði eru góð laun fyrir duglegt fólk, fjölbreytt verkefni og vinnuaðstaða eins og hún gerist best.

Hæfniskröfur: Umsækjendur þurfa að vera jákvæðir, góðir í mannlegum samskiptum, vandvirkir og búa yfir mjög góðri íslenskukunnáttu. Reynsla af sölumennsku er kostur en ekki nauðsynleg.

Umsóknarfrestur

6. febrúar

Tekið við umsóknum á

oflun@oflun.isNánar >>

Vaktstjóri & aðstoðarmaður í eldhús

Vaktstjóri & aðstoðarmaður í eldhús

Við erum að leita eftir að ráða metnaðarfulla og ábyrga vaktstjóra til að starfa með okkur á Kaffi Klassík í Kringlunni.

Í starfinu felst meðal annars umsjón yfir afgreiðslu og öðru starfsfólki.

Viðkomandi þarf að geta unnið undir álagi og vera tilbúin til að takast á við dagleg verkefni.

 

Einnig erum við að leita af aðstoðarmanni í eldhús og uppvask. Í starfinu felst að hjálpa til með smurbrauðsgerð og bakstur og sjá um uppvask.

 

Vinnutími er frá ca 10-19 og unnið er á 2-2-3 vöktum.

 

Tekið er á móti umsóknum með ferilskrá á eilind@simnet.is

Umsóknarfrestur

8. febrúar

Tekið við umsóknum á

jenny13@ru.isNánar >>

Starfsmaður í afgreiðslu

Starfsmaður í afgreiðslu

Starfsmann vantar í afgreiðslu í The Hot Dog Stand, pylsa og shake.

Unnið er á 2-2-3 vöktum eða hlutastarf

Einstaklingur þarf að hafa náð 18 ára aldri og hafa reynslu af afgreiðslustörfum.

Áhugasamir sendið umsókn á netfangið barco@barco.is

Tekið við umsóknum á

eyrun@barco.isNánar >>

Lager/útkeyrsla

Fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ráða starfsmenn í framtíðarstarf á lager og við útkeyrslu.

 • Útkeyrsla á vörum(meirapróf æskilegt)
 • Tiltekt og afgreiðsla pantana
 • Vörumóttaka og frágangur
 • Önnur almenn lagerstörf
 • Almenn afgreiðsla og samskipti við viðskiptavini
 • Skilyrði er að umsækjandi hafi gott vald á íslensku

 

Umsóknarfrestur

31. janúarNánar >>

Starfsmaður hjá skóvinnuverkstæði óskast

Starfsmaður hjá skóvinnuverkstæði óskast
 • Óskum eftir laghentum starfsmanni eða lærlingi sem getur hugsað sér að starfa við eða læra skóviðgerðir. Um er að ræða afgreiðslu að hluta svo góð íslensku kunnátta er nauðsynleg. Snyrtimennska og góð þjónustulund. 
 • Leitað er eftir framtíðarstarfskrafti í 100% vinnu. Þarf að geta hafið starfa sem allra fyrst.
 • Upplýsingar og umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á skoarinn@simnet.is 

 

Umsóknarfrestur

28. febrúar

Tekið við umsóknum á

skoarinn@simnet.isNánar >>

Starfsmaður í gestamóttöku óskast

Downtown Reykjavik Apartments óskar eftir að ráða starfsmann í fullt starf í gestamóttöku. Unnið er eftir vaktakerfi. Um er að ræða framtíðarstarf og þarf viðkomandi að geta hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni:

 • Bókanir
 • Innritun
 • Upplýsingagjöf
 • Reikningagerð
 • Afgreiðsla

Menntun og hæfniskröfur:

 • Rík þjónustulund
 • Góð samskiptahæfni
 • Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
 • Glaðleg framkoma og snyrtileiki
 • Góð tungumálakunnátta
 • Góð almenn tölvukunnátta

 Umsóknir ásamt starfsferilskrá berist á netfangið gudjonarnason@gmail.com

Tekið við umsóknum á

gudjonarnason@gmail.comNánar >>

Flugterían vantar starfskraft..

Flugterían vantar starfskraft..

Flugterían Reykjavíkurflugvelli vantar starfskrafta í afgreiðslu. Vaktavinna í boði. Oftast er byrjað að vinna kl 630 þannig að viðkomandi þyrfti að vera bílandi eða búa nálægt.

Umsóknarfrestur

25. janúar

Tekið við umsóknum á

fredagur@gmail.comNánar >>
Atvinnuvaktin