Starfsmaður óskast í eldhús //CHEF JOB

Starfsmaður óskast í eldhús //CHEF JOB

The Coocoo's Nest óskar eftir starfsfólki í eldhús. Frábært tækifæri fyrir þá sem hafa ástríðu fyrir matargerð og vilja skemmtilegt og fjölbreytt vinnuumhverfi. Um er að ræða 100% starf, kokkavaktir. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

 • 100% vinna, Kokkavaktir en samt ekki sunnudags- né mánudagskvöld. 
 • Reynsla í eldhúsi skilyrði 
 • Þarf að geta hafið störf sem fyrst

The Coocoo's Nest is looking for a chef or food enthusiast with some experience for a full time job! A great opportunity for fun and diversified work experience. We are looking for someone who is available as soon as possible.

 • Full time job, chef hours except no work sunday nor monday evenings. 
 • Experience in a kitchen mandatory
 • Needs to be available to start working soon

Nánar >>

Umsóknarfrestur

26. október

Tekið við umsóknum á

thecoocooscafe@gmail.comNánar >>

Starfsfólk óskast

Starfsfólk óskast

 Afgreiðsla og eldhús

 • Við leitum að einstaklingum í 40% starf.
 • Umsækjandi þarf að vera 18 ára til 28 ára.
 • Góð íslenskunnátta.
 • Vinnutími er frá 17:00 til 22:00 í Laugaveg 103.

Afgreiðsla og eldhús

 • Við leitum að einstaklingum í 50% starf.
 • Umsækjandi þarf að vera 18 ára til 28 ára.
 • Góð íslenskunnátta.
 • Vinnutími er frá 16:00 til 21:00 í Bæjarhraun 4.

Umsóknarfrestur

30. nóvember

Tekið við umsóknum á

charin_79@hotmail.comNánar >>

Sérfræðingur í tekjustýringu

Sérfræðingur í tekjustýringu

Við leitum að manneskju í spennandi og krefjandi starf í tekjustýringarteymi Íslandshótela sem ber ábyrgð á online verðstýringu fyrir Grand Hótel, Hótel Reykjavík Centrum og öll Fosshótel. 

Viðkomandi heyrir undir tekjustjóra en vinnur jafnframt náið með framkvæmdastjóra sölu- og markaðssviðs. Um er að ræða tímabundið starf í eitt ár vegna afleysinga í fæðingarorlofi. Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Greina verðsamkeppnina á netinu og framfylgja tekjustýringarstefnu með það að markmiði að hámarka tekjur      
 • Eftirlit með bókunum á okkar hótelum sem og lykildagsetningum langt fram í tímann
 • Starfa náið með öllum okkar hótelum til að framfylgja stefnumótun á sem bestan hátt
 • Skýrslugerð og greining til að upplýsa og bæta ákvörðunartöku

Nánar >>

Umsóknarfrestur

31. október

Tekið við umsóknum á

asmundur@islandshotel.isNánar >>

Hlutastarf - ísbúð

Ísbúðin á Ingólfstorgi leitar eftir jákvæðum og ábyrgum einstakling í hlutastarf. Um er að ræða dagvaktir, kvöldvaktir og næturvaktir. 
Gott er að vera með bíl til umráða á kvöldvaktir og næturvaktir. 

Starfið felst í því að afgeiða pylsur og ísa, ásamt almennum þrifum. 
Íslenskukunnátta eru skilyrði. 
Þarf að geta byrjað sem fyrst.


Umsóknir með mynd og ferilskrá berast á netfangið ingunnolafs6@gmail.com

Umsóknarfrestur

31. október

Tekið við umsóknum á

ingunnolafs6@gmail.comNánar >>

Sölufulltrúar óskast

Öflun ehf. óskar eftir öflugum og metnaðarfullum sölufulltrúum til starfa sem fyrst. Starfið fellst í úthringingum og sölu í gegnum síma til fyrirtækja og einstaklinga fyrir félagasamtök og fyrirtæki. Vinnutími er frá kl. 9:00-16:00. Hlutastörf koma til greina.

Starfsmenn okkar eru á breiðu aldursbili og hvetjum við því bæði yngri sem eldri einstaklinga til að sækja um.

Í boði eru mjög góðir tekjumöguleikar, fjölbreytt verkefni og vinnuaðstaða eins og hún gerist best.

Hæfniskröfur: Umsækjendur þurfa að vera jákvæðir, góðir í mannlegum samskiptum, vandvirkir og búa yfir mjög góðri íslenskukunnáttu. Reynsla af sölumennsku er kostur en ekki nauðsynleg.

Umsóknir með ferilskrá skal senda á oflun@oflun.is

Umsóknarfrestur

3. nóvember

Tekið við umsóknum á

oflun@oflun.isNánar >>

VÖRUHÓTEL EIMSKIPS – FRAMTÍÐARSTÖRF

VÖRUHÓTEL EIMSKIPS – FRAMTÍÐARSTÖRF

Eimskip leitar að skipulögðum og verkefnadrifnum starfsmönnum við vöruhúsaþjónustu í Vöruhóteli félagsins í Reykjavík.

Annars vegar er um að ræða fullt starf í dagvinnu, þar sem unnið er frá kl 08:00 - 16:00, alla virka daga. Hins vegar fullt starf á kvöldvöktum frá mánudegi til fimmtudags, með vinnutímann frá kl. 13:00 – 23:00.

Viðkomandi þarf að hafa sveigjanleika til að geta unnið lengur ef þörf krefur.

Starfs- og ábyrgðarsvið:

 • Frágangur og tiltekt pantana fyrir viðskiptavini Eimskips
 • Gámalosun
 • Vörumóttaka
 • Vöruafgreiðsla
 • Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Lyftararéttindi (J) kostur
 • Góð íslensku- og enskukunnátta

Nánar >>

Umsóknarfrestur

22. október

Tekið við umsóknum á

Sækja um >>Nánar >>

Hotel manager

Hotel manager

Finna Hotel is a small hotel located in the village of Holmavik.

 

Must be ready to do all chores necessary, Employ staff, order supplies, manage bookings and general management.  Applicant must be fit, motivated and have a customer friendly personality.

 

Applications sent to : jobs@finnahotel.is

Tekið við umsóknum á

jobs@finnahotel.isNánar >>

Vöruhúsaþjónusta hjá Eimskip í Reykjavík

Vöruhúsaþjónusta hjá Eimskip í Reykjavík

Eimskip leitar að öflugum einstaklingum til framtíðarstarfa í Dreifingarmiðstöð Eimskips Flytjanda. Unnið er á tvískiptum vöktum. Aðra vikuna er unnið frá kl. 08:00-17:00 og hina frá kl.13:00- 20:00. Viðkomandi þarf að geta hafið störf fljótlega.

Starfs- og ábyrgðarsvið:

 • Vörumóttaka
 • Vöruafgreiðsla
 • Frágangur og tiltekt pantana
 • Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Lyftararéttindi (J) kostur
 • Góð íslensku- og enskukunnátta
 • Almenn tölvukunnátta
 • Sjálfstæð vinnubrögð og hæfni til að starfa undir álagi
 • Góð þjónustulund, jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum
 • Framtakssemi, stundvísi og almennt hreysti

Nánar >>

Umsóknarfrestur

22. október

Tekið við umsóknum á

Sækja um >>Nánar >>

Aðstoðarmaður/bílstjóri í framleiðslu

Aðstoðarmaður/bílstjóri í framleiðslu

Ert þú sá/sú sem við leitum að?

Við hjá Sveinsbakarí leitum eftir duglegum einstakling/aðstoðarmann sem mætir kl 5 og mögulega stundum kl 4 og vinnur 8 tíma og frí um helgar. Getur átt von á þvi að bera beðin um að keyra út vörur í 2-3 tíma suma daga af þessum 8. 

Hæfniskröfur

 • Aldur: 20+ ára
 • Tungumál: Verður að skilja íslensku eða ensku og geta talað ensku ef íslenskan er ekki nógu góð.
 • Líkamsburðir: Þarf að vera hæfilega góðu líkamlegu ástandi (heilbrigð-ur) til að geta stundað útkeyrslu (bera körfur og kassa) og geta tekist á við einstök verkefni í framleiðslunni sem krefjast lágmarks líkamlegrar getu á heilbrigðri manneskju. 

Starfsmaður borðar framleiðsluvöru frítt í vinnunni og fær afslátt af innkeyptum vörum í búð, einnig er innifalið að taka með sér brauð af eigin vali heim eftir hverja vakt. Hæfilega krefjandi vinna þar sem tíminn líður oftast frekar hratt þar sem framleiðslan er oft í "kappi" við tímann.  

Nánar >>

Umsóknarfrestur

31. október

Tekið við umsóknum á

sveinsbakari@sveinsbakari.is eða hilmirtrainer@gmail.comNánar >>
Atvinnuvaktin