× Þessi auglýsing er útrunnin

Skjalastjóri í 50% stöðu

Háskólinn í Reykjavík óskar eftir að ráða skjalastjóra í 50% stöðu. Skjalastjóri leiðir áframhaldandi þróun og umsjón með skjalavörslu háskólans.

Starfssvið

 • Ábyrgð og umsjón með þróun skjalastefnu og verklags við skjalastjórnun
 • Umsjón með móttöku erinda og skjölun
 • Umsjón með frágangi skjalasafns og eftirfylgni með skjalaskráningu
 • Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur og starfsmenn
 • Skipulagning og framkvæmd fræðslu um skjalamál
 • Ábyrgð á þróun rafræns skjalastjórnunarkerfis

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólapróf sem nýtist í starfi, m.a. í bókasafns- og upplýsingafræði
 • Þekking og reynsla af skjalastjórnun nauðsynleg
 • Góð almenn tölvukunnátta skilyrði
 • Reynsla af innleiðingu skjalastýringarkerfis kostur
 • Góð samskiptahæfni og rík þjónustulund
 • Frumkvæði, metnaður og nákvæmni í starfi
 • Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti

Í boði er áhugavert starf sem reynir á öguð vinnubrögð, samskiptahæfni og fagmennsku.

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Elín Guðlaugsdóttir (sigridureg@ru.is) framkvæmdastjóri mannauðs og gæða. Umsóknum skal skilað á vef Háskólans í Reykjavík, radningar.hr.is/storf. Farið er með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. Umsóknarfrestur er til og með 5. nóvember 2018.

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði fyrir einstaklinga og samfélag með siðgæði, sjálfbærni og ábyrgð að leiðarljósi. Akademískar deildir háskólans eru fjórar: lagadeild, tölvunarfræðideild, tækni- og verkfræðideild og viðskiptadeild. Kennsla og rannsóknir við Háskólann í Reykjavík mótast af sterkum tengslum við atvinnulíf og samfélag. Lögð er áhersla á þverfagleika, alþjóðlegt umhverfi, nýsköpun og góða þjónustu. Nemendur Háskólans í Reykjavík eru um 3.700 og starfa um 250 fastir starfsmenn við háskólann, auk fjölda stundakennara.

Auglýsandi

Háskólinn í Reykjavík

Umsóknarfrestur til

24. nóvember

Tekið við umsóknum á

Stikkorð

rannsóknir, framkvæmdastjóri, móttöku, skjalastjórnun, mannauðs, 50%, hlutastarf

Landsvæði

Flokkar