× Þessi auglýsing er útrunnin

Kennsluráðgjafi

Háskólinn í Reykjavík óskar eftir að ráða öflugan og metnaðarfullan einstakling í starf kennsluráðgjafa á kennslusvið háskólans. Kennslusvið stýrir skipulagningu og eftirfylgni með innra og ytra gæðaeftirliti með kennslu og námi. Sviðið sinnir jafnframt kennsluráðgjöf, nýsköpun í kennslu, þjálfun kennara, þróun kennslukerfa, prófum og annarri umsýslu um kennslu við skólann.

Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem er tilbúinn að taka þátt í að fylgja eftir stefnu háskólans í eflingu gæða kennslu og náms.

STARFSSVIÐ:

 • Þróun aðferðafræði kennslu og innleiðing á nýjum kennsluaðferðum
 • Ráðgjöf og handleiðsla kennara
 • Skipulagning og úrvinnsla kennslumats
 • Ráðgjöf við kennslustefnu
 • Innleiðing stafrænna kennsluhátta
 • Þátttaka í almennum verkefnum kennslusviðs s.s. prófahaldi, undirbúningi útskrifta, almenns gæðaeftirlits o. fl.

HÆFNISKRÖFUR:

 • Háskólapróf sem nýtist í starfið, s.s. í kennslufræði eða uppeldisfræði
 • Reynsla af kennsluráðgjöf eða sambærilegu starfi
 • Þekking og reynsla af háskólastarfi/framhaldsskólastarfi
 • Góð þekking og skilningur á upplýsingatækni er skilyrði
 • Frumkvæði í starfi og framsýni
 • Skipulag og ögun í vinnubrögðum
 • Góð enskukunnátta er skilyrði
 • Teymishugsun, lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum

Aðrar upplýsingar

Nánari upplýsingar veitir Einar Hreinsson (einarhr@ru.is), forstöðumaður kennslusviðs, og Sigríður Elín Guðlaugsdóttir (sigridureg@ru.is), framkvæmdastjóri mannauðs og gæða. Eingöngu þær umsóknir sem berast í gegnum umsóknarvef eru teknar til greina. Farið er með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. Umsóknarfrestur er til og með 21. janúar 2019.

Auglýsandi

Háskólinn í Reykjavík

Umsóknarfrestur til

21. janúar

Tekið við umsóknum á

Stikkorð

kennsluráðgjafi, kennsluráðgjöf, kennslusvið, gæðaeftirlit

Landsvæði

Flokkar