× Þessi auglýsing er útrunnin

Verkefnastjóri í verkfræðideild

Verkfræðideild Háskólans í Reykjavík leitar að kraftmiklum einstaklingi í fjölbreytt og krefjandi starf verkefnastjóra á skrifstofu deildarinnar.

STARFSSVIÐ

 • Þjónusta og samskipti við nemendur og starfsmenn
 • Umsjón og skipulag námsbrauta við deildina í samvinnu við forstöðumann
 • Skráning námskeiða, kennara og kennslubóka
 • Umsjón með efni á vef deildarinnar
 • Stundatöflugerð og gerð kennsluskrár
 • Ýmis konar gagnaöflun
 • Þátttaka í kynningu á náminu, t.d. á nýnemadögum og Háskóladeginum

Í boði er spennandi starf í metnaðarfullu og lifandi háskólaumhverfi. Starfið veitir ýmis tækifæri til að sýna frumkvæði með það að markmiði að skapa framúrskarandi náms- og vinnuumhverfi fyrir nemendur.

HÆFNISKRÖFUR  

 • Háskólapróf
 • Rík þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum
 • Mikil skipulagshæfni og frumkvæði í starfi
 • Góð íslensku- og enskukunnátta (bæði talað og ritað mál)
 • Almenn tölvukunnátta nauðsynleg

Nánari upplýsingar um starfið veita Sigrún Þorgeirsdóttir (sigrunth@ru.is) skrifstofustjóri tækni- og verkfræðideildar og Sigríður Elín Guðlaugsdóttir (sigridureg@ru.is) framkvæmdastjóri mannauðs. Umsóknarfrestur er til og með 28. apríl 2019 og skal umsóknum skilað á vef Háskólans í Reykjavík, hér að neðan. Farið er með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Aðrar upplýsingar

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði fyrir einstaklinga og samfélag með siðgæði, sjálfbærni og ábyrgð að leiðarljósi. Kennsla og rannsóknir við Háskólann í Reykjavík mótast af sterkum tengslum við atvinnulíf og samfélag. Lögð er áhersla á þverfagleika, alþjóðlegt umhverfi, nýsköpun og góða þjónustu. Nemendur Háskólans í Reykjavík eru um 3.700 í sjö deildum og starfa um 250 fastir starfsmenn við háskólann auk fjölda stundakennara.

Auglýsandi

Háskólinn í Reykjavík

Umsóknarfrestur til

28. apríl

Tekið við umsóknum á

Stikkorð

verkefnastjóri,

Landsvæði

Flokkar