× Þessi auglýsing er útrunnin

Forstöðumaður kennslusviðs HR

Háskólinn í Reykjavík leitar að forstöðumanni kennslusviðs. Hlutverk kennslusviðs er að leiða þróun kennslumála við skólann, hafa eftirlit með gæðum náms, veita stuðning við kennslu, ráðgjöf til kennara og móta og taka þátt í að framfylgja kennslustefnu HR.

STARFSSVIÐ

 • Mótun og þróun kennslustefnu í samvinnu við námsráð og yfirstjórn HR og eftirfylgni með stefnunni
 • Dagleg stjórnun kennslusviðs, verkefnastýring og fjármál og mannahald
 • Mælingar og eftirlit með gæðum náms við HR, mótun og þróun almennra viðmiða varðandi gæði, samræming verklags vegna gæðaúttekta og eftirfylgd gæðamælikvarða.
 • Samskipti við ráðuneyti vegna málefna er tengjast kennslu s.s. tölulegra upplýsinga, viðurkenninga námsbrauta, vottana og úttekta
 • Ábyrgð á og þátttaka í öllum verkefnum kennslusviðs

HÆFNISKRÖFUR

 • Meistarapróf (í kennslufræði, gæðamálum kennslu eða tengdum greinum)
 • Starfsreynsla á sviði menntunar - og kennslufræða
 • Reynsla af gæðastarfi og þróun kennslu á háskólastigi
 • Reynsla af stjórnun er æskileg
 • Góð þekking og áhugi á upplýsingatækni og rafrænum kennsluháttum
 • Hæfni í mannlegum samskiptum

Aðrar upplýsingar

Umsóknarfrestur er til og með 27. maí 2019 og skal umsóknum skilað á vef Háskólans í Reykjavík, https://radningar.hr.is/storf/Login.aspx?action=login&hl3jobadcode=3453. Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigríður Elín Guðlaugsdóttir, framkvæmdastjóri mannauðs og gæða (sigridureg@ru.is). Farið er með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Auglýsandi

Háskólinn í Reykjavík

Umsóknarfrestur til

27. maí

Tekið við umsóknum á

Stikkorð

forstöðumaður, kennsla, kennslumál, kennslufræði, stjórnun

Landsvæði

Flokkar