× Þessi auglýsing er útrunnin

Projektdirektør Kalaallit Airports A/S

Vær med til at forme fremtiden i Grønland. Skarp og internationalt erfaren projektdirektør til Kalaallit Airports

3 nye lufthavne skal sikre udvikling 

Lufttrafifikken i Grønland er af afgørende betydning for hele samfundet og dets sammenhængskraft. Ud over transport til søs, er det lufthavnsinfrastrukturen alene, der binder landet sammen, og som skaber de nødvendige forbindelser der gør, at det er muligt at rejse til og fra Grønland samt internt i Grønland. Grønlands Selvstyre stiftede Kalaallit Airports A/S i 2016 med det formål, at anlægge, eje og drive to internationale lufthavne i Nuuk og Ilulissat (begge på 2.200 meter) og en nordatlantisk lufthavn i Qaqortoq (1.500 meter).

Jobbet projektdirektør

Der skal bygges lufthavne for knap 4 mia. dkr. for at styrke den Grønlandske infrastruktur, muliggøre tiltrækning af investeringer og styrke tursimen m. v. og som projektdirektør får du en central placering i et af de samlet set største og vigtigste projekter i Grønland i nyere tid. Der er tale om en stor kraftanstrengelse for det Grønlandske samfund, og det er naturligvis helt afgørende, at disse meget store projekter gennemføres inden for rammerne af tid, økonomi og kvalitet. 

Dine opgaver bliver således:

- Overordnet projektledelse
- Skabe overblik og initiere koordinering samt kvalitetssikring af delprojekternes grænseflader 
- Kontrol af det overordnede projektøkonomi, tidsplan, kontraktopfyldelse mv.
- Udbud af opgaver og efterfølgende forhandling

Det er et valg, at der ikke i projekterings- og byggefasen opbygges en stor egen projektorganisation, men at selskabet i højere grad skal trække på ressourcer og ekspertise hos eksterne rådgivere. Du får ledelsen af en lille intern projektorganisation med bl. a. en viceprojektdirektør og to projektchefer, som refererer til dig på hver deres område.

Du bliver tilnyttet hovedkontoret i Nuuk, hvor du indgår i en tre mands direktion. Direktionen referer til selskabets uafhængige bestyrelse, som består af medlemmer rekrutteret ud fra deres faglige indsigt og viden i store anlægsprojekter.

Din rolle i projekterne kræver

- Indgående kendskab til anlægprojekter udført efter danske/ grønlandsk lovgivning
- Indgående kendskab til rollen som bygherre, herunder regler og risici som er indbefattet i en større anlægsopgave
- Stor erfaring med det tværfaglige samarbejder, som knytter sig til bygherrerollen, bl. a. i forhold til bygherrerådgiver, projekterende rådgiver, specialister, entreprenøren m. fl. 
- Erfaring med direktionsarbejde
- Erfaring fra anlægsbranchen (ingeniør eller lignende). Evt supplerende lederuddannelse og erfaring med projekter af tilsvarende karakter.

På det personlige plan skal du have stærke forhandlingsevner, klare målsætninger og en god evne til at nå dem. I din ledelsesmæssige stil skal du have respekt for virksomhedens arbejdskultur, og naturligvis det forarbejde som har formet processen hidtil. For at få det bedste ud af vores gode medarbejderteam skal du have en uddelegerende og tillidsbaseret ledelsesstil, samt forståelse for den komplekse virksomhed, hvor der er et miks af medarbejdere med forskellige baggrunde, som alle er specialister inden for deres felt. Endvidere en udpræget god tværorganisatorisk forståelse og evner til at skabe samarbejde på tværs af medarbejderstab, eksterne interessenter og de forskellige projekter/ delprojekter.

Du skal være indforstået med at have bopæl i Nuuk i hele anlægsperioden d. v. s. indtil ultimo 2023.

Vi tilbyder dig

- En central placering og et stort ansvar for et af de største og vigtigste projekter i Grønland i nyere tid
- En gagepakke der modsvarer de høje krav til kvalifikationer og erfaringer
- Indflydelse på ansættelsesformen, som vi er indstillede på at diskutere med dig

Aðrar upplýsingar

Henvend dig gerne til Bestyrelsesformand Jóhannus Egholm Hansen (+45 2389 8008/ johannus@kair.gl)
CEO Peter Wistoft (+45 2542 4033/ peter@kair.gl) eller
direktør Jan Thomsen (+45 4040 7719/ jth@ramsdalgruppen.dk) for en fortrolig dialog om mulighederne. Hos Jan kan du rekvirere yderligere baggrundsmateriale om stillingen og opgaven.
Vi modtager gerne din ansøgning hurtigst muligt og senest 27. november på ans@ramsdalgruppen.dk 

Auglýsandi

Ramsdal Gruppen Holding ApS

Umsóknarfrestur til

27. nóvember

Tekið við umsóknum á

Flokkar