× Þessi auglýsing er útrunnin

Persónulegur aðstoðarmaður/Personal assistant

Persónulegur aðstoðarmaður óskast í helgarvinnu

(English below)

Starfslýsing:

Ég óska eftir persónulegum aðstoðarmanni sem hefur áhuga á að aðstoða mig við athafnir daglegs lífs. Unnið er eftir hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf.

Ég er háskólanemi sem er hreyfihamlaður og notast við rafknúinn hjólastól. Ég er búsettur í Reykjavík.

Hæfniskröfur:

Persónulegur aðstoðarmaður þarf að vera traustur, viðsýnn, heiðarlegur, reglusamur, reyklaus, sveigjanlegur í starfi, stundvís, hæfur í mannlegum samskiptum, hafa ríka þjónustulund og eiga gott með að fara eftir leiðsögn.

Annað:

· Unnið er í samræmi við Sérkjarasaming Eflingar um NPA

· Hreint sakavottorð er skilyrði

· Ekki er gerð krafa um að umsækjendur hafi reynslu af því að vinna með fötluðu fólki

· Æskilegur aldur er 25-45 ára en ekki skilyrði.

· Æskilegt er að umsækjandi hafi annaðhvort góða íslenskukunnáttu eða góða enskukunnáttu

· Tölvukunnátta í Word, Excel og Powerpoint æskileg

· Krafa er að aðstoðarmaður hafi ökuréttindi þar sem ég hef mitt eigið ökutæki til umráða og aðstoðarmaður keyrir fyrir mína hönd

· Aðstoðarmaður þarf að geta hafið störf í febrúar.

---

A personal assistant is needed on weekends

Job description:

I seek for a personal assistant who can help me with my daily activities based on the model of independent living.

I am a physically disabled man, I use a power wheelchair and I live in Reykjavik. I'm currently studying in a university.

It is not required to have any past working experience with people with disabilities.

Qualifications:

The personal assistant needs to be trustworthy, broad-minded, honest, reliable, flexible, friendly, responsible and can follow instructions easily.

Other information:

· The work will be conducted in accordance with the NPA special wage agreement of the trade union Efling.

· The personal assistant is required to have a clean criminal record

· Preferred age is approximately 25-45 years old. The age range is not exclusive

· Good English skills or good Icelandic skills are required

· Basic computer skills are preferable e.g. Word, Excel, and Powerpoint

· A non-smoker is required

· Driving license is required since I have my own vehicle that my PA drives

· The PA should be able to start in February.

Aðrar upplýsingar

Óskað er eftir umsækjendum sem geta unnið dag, kvöld- og næturvinnu, aðra hverja hverja helgi. Um er að ræða eina stöðu u.þ.b. 30%.

Starfið gæti m.a. hentað fólki sem hefur áhuga á því að vinna með skóla.

Áhugasamir sendið póst á netfang: pa-teymi@simnet.is
Með umsókn þarf að fylgja ferilskrá og listi yfir meðmælendur.
Umsóknarfrestur er til og með 27. janúar 2020.

---

I‘m looking for one assistant that can work on day, evening and night shifts,  every other weekend with a workload that would be approx. 30%.

If you are interested in working with me, please send me your CV and reference list to my e-mail address before June, 27th, 2020: pa-teymi@simnet.is

Umsóknarfrestur til

27. janúar

Tekið við umsóknum á

Stikkorð

Aðstoðarmaður, personal assistant.

Landsvæði

Flokkar