Aðstoðarmaður óskast/Assistant is needed

(English below)

Ég óska eftir persónulegum aðstoðarmanni sem hefur áhuga á að aðstoða mig við athafnir daglegs lífs. Unnið er eftir hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf.

Ég er háskólanemi sem er hreyfihamlaður og notast við rafknúinn hjólastól. Ég er búsettur í Reykjavík.

Hæfniskröfur:

Persónulegur aðstoðarmaður þarf að vera traustur, viðsýnn, heiðarlegur, reglusamur, reyklaus, sveigjanlegur í starfi, stundvís, hæfur í mannlegum samskiptum, hafa ríka þjónustulund, léttur í lund og eiga gott með að fara eftir leiðsögn.

Annað:

 • Unnið er í samræmi við Sérkjarasaming Eflingar um NPA
 • Hreint sakavottorð er skilyrði
 • Ekki er gerð krafa um að umsækjendur hafi reynslu af því að vinna með fötluðu fólki
 • Æskilegur aldur er 25-45 ára en ekki skilyrði
 • Æskilegt er að umsækjandi hafi annaðhvort góða íslenskukunnáttu eða góða enskukunnáttu
 • Tölvukunnátta í Word, Excel og Powerpoint æskileg
 • Krafa er að aðstoðarmaður hafi ökuréttindi þar sem ég hef mitt eigið ökutæki til umráða og aðstoðarmaður keyrir fyrir mína hönd

 Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf í desember 2020

Óskað er eftir umsækjendum sem geta unnið dag, kvöld- og næturvinnu. Um er að ræða eina stöðu u.þ.b. 80-100% starfshlutfall. Samkomulagsatriði milli mín og aðstoðarmanns.

Áhugasamir sendið póst á netfang: pa-teymi@simnet.is
Með umsókn þarf að fylgja ferilskrá og listi yfir meðmælendur.
Umsóknarfrestur er til og með 29. nóvember 2020.

---

 Personal assistant is needed

Job description:

I seek for a personal assistant who can help me with my daily activities based on the model of independent living.

I am a physically disabled man; I use a power wheelchair and I live in Reykjavik. I am currently studying in a university.

It is not required to have any past working experience with people with disabilities.

Qualifications:

The personal assistant needs to be trustworthy, broad-minded, positive, honest, reliable, flexible, friendly, responsible and can follow instructions easily.

Other information:

 • The work will be conducted in accordance with the NPA special wage agreement of the trade union Efling.
 • The personal assistant is required to have a clean criminal record
 • Preferred age is approximately 25-45 years old. The age range is not exclusive
 • Good English skills or good Icelandic skills are required
 • Basic computer skills are preferable e.g. Word, Excel, and Power point
 • A non-smoker is required
 • Driving license is required since I have my own vehicle that my PA drives
 • The PA should be able to start in December 2020.

I ‘m looking for one assistant that can work on day, evening, and night shifts, with a workload that would be approx. 80-100%. Available by arrangement. 

If you are interested in working with me, please send me your CV and reference list to my e-mail address before November 29th, 2020: pa-teymi@simnet.is

Umsóknarfrestur til

29. nóvember

Tekið við umsóknum á

Stikkorð

aðstoðarmaður, personal assistant

Landsvæði

Flokkar