Aðstoðarmaður óskast/Assistant is needed

(English below)

Ég óska eftir persónulegum aðstoðarmanni sem hefur áhuga á að aðstoða mig við athafnir daglegs lífs. Unnið er eftir hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf.

Ég er háskólanemi sem er hreyfihamlaður og notast við rafknúinn hjólastól. Ég er búsettur í Reykjavík.

Hæfniskröfur:

Persónulegur aðstoðarmaður þarf að vera traustur, viðsýnn, heiðarlegur, reglusamur, reyklaus, sveigjanlegur í starfi, stundvís, hæfur í mannlegum samskiptum, hafa ríka þjónustulund, léttur í lund og eiga gott með að fara eftir leiðsögn.

Annað:

 • Unnið er í samræmi við Sérkjarasaming Eflingar um NPA
 • Hreint sakavottorð er skilyrði
 • Ekki er gerð krafa um að umsækjendur hafi reynslu af því að vinna með fötluðu fólki
 • Æskilegur aldur er 25-50 ára en ekki skilyrði
 • Æskilegt er að umsækjandi hafi annaðhvort góða íslenskukunnáttu eða góða enskukunnáttu
 • Tölvukunnátta í Word, Excel og Powerpoint æskileg
 • Krafa er að aðstoðarmaður hafi ökuréttindi þar sem ég hef mitt eigið ökutæki til umráða og aðstoðarmaður keyrir fyrir mína hönd

 Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf um miðjan maí 2021

Óskað er eftir umsækjendum sem geta unnið dag, kvöld- og næturvinnu. Um er að ræða eina stöðu u.þ.b. 80-100% starfshlutfall. Samkomulagsatriði milli mín og aðstoðarmanns.

Áhugasamir sendið póst á netfang: pa-teymi@simnet.is

Með umsókn þarf að fylgja kynningarbréf, ferilskrá og listi yfir meðmælendur. Umsóknarfrestur er til og með 25. apríl 2021.

---

 

Job description:

I seek for a personal assistant who can help me with my daily activities based on the model of independent living.

I am a physically disabled man; I use a power wheelchair and I live in Reykjavik. I am currently studying in a university.

It is not required to have any past working experience with people with disabilities.

Qualifications:

The personal assistant needs to be trustworthy, broad-minded, positive, honest, reliable, flexible, friendly, responsible and can follow instructions easily.

Other information:

 • The work will be conducted in accordance with the NPA special wage agreement of the trade union Efling.
 • The personal assistant is required to have a clean criminal record
 • Preferred age is approximately 25-50 years old. The age range is not exclusive
 • Good English skills or good Icelandic skills are required
 • Basic computer skills are preferable e.g. Word, Excel, and Power point
 • A non-smoker is required
 • Driving license is required since I have my own vehicle that my PA drives
 • The PA should be able to start in Mid-May 2021.

I‘m looking for one assistant that can work on day, evening, and night shifts, with a workload that would be approx. 80-100%. Available by arrangement. 

If you are interested in working with me, please send me your CV, introduction letter and reference list to to my e-mail address before April, 25th 2021: pa-teymi@simnet.is

Umsóknarfrestur til

25. apríl

Tekið við umsóknum á

Stikkorð

Aðstoðarmaður, personal assistant

Landsvæði

Flokkar