Veitingastjóri / Food & Beverages Manager - Fosshótel Stykkishólmur

Fosshótel Stykkishólmur óskar eftir að ráða metnaðarfullan veitingastjóra í fullt starf.

Starfið felur í sér yfirumsjón með daglegum rekstri og verkefnum veitingadeildar svo sem sölu og þjónustu, áætlunum, starfsmannamálum, innkaupum, birgðahaldi, fjármálaumsýslu og að gæðakröfum sé fullnægt ásamt öðrum tilfallandi verkefnum.

Menntun og hæfniskrófur:

 • Sveinspróf/meistarapróf í framreiðslu/matreiðslu kostur
 • Talsverð reynsla af sambærilegum störfum skilyrði
 • Færni í samskiptum, jákvætt viðmót og rík þjónustulund
 • Umtalsverð krafa um frumkvæði, nákvæmni og skipulag í vinnubrögðum
 • Mjög góðir söluhæfileikar
 • Tungumál; gott vald á íslensku og ensku skilyrði, önnur tungumál kostur
 • Almenn tölvukunnátta
 • Öryggisvitund og þekking á GÁMES

Umsóknarfrestur er til og með 15. maí 2021.

--------------------------------------

Fosshótel Stykkishólmur wishes to hire an ambitious food and beverage manager for a full time position.

The job includes overseeing the day-to-day operations and tasks of the food and beverage department such as sales and service, plans, matters of personnel, purchasing, inventory management, financial administration and that quality requirements are met in addition to other incidental tasks.

Education and qualification requirements:

 • Waiter/Culinary certificate or master certificate is beneficial
 • Considerable experience of similar jobs is essential
 • Considerable communicational skills, a positive outlook, and a great service attitude
 • Great initiative, accuracy, and organized working methods
 • Very good sales skills
 • Languages: a good grasp of Icelandic and English, proficiency in other languages is beneficial
 • Good general computer skills
 • An awareness of security and safety, knowledge of HACCP / GAMES is beneficial

The application deadline is May 15th 2021.

Auglýsandi

Íslandshótel

Umsóknarfrestur til

15. maí

Tekið við umsóknum á

Stikkorð

Veitingastjóri Hótel Veitingastaður Stjórnandi Stjóri Fosshótel Fosshotel Íslandshótel

Landsvæði

Flokkar