× Þessi auglýsing er útrunnin

Hótelstjóri / Hotel Manager - Fosshótel Jökulsárlón

Við leitum að öflugum hótelstjóra á Fosshótel Jökulsárlón.

Hótelstjóri skipuleggur og stýrir daglegum rekstri hótelsins þ.á.m. gestamóttöku, bókunum, veitingastað, þrifum, viðhaldi fasteignar og mannauðsmálum. Hótelstjóri vinnur náið með aðalskrifstofu í sölu og markaðsmálum og sér til þess að hótelið uppfylli gæðastaðla og rektraráætlun fyrirtækisins. Hótelstjóri leiðir stóran hóp starfsmanna og ber ábyrgð á hagkvæmum rekstri með velferð og ánægju starfsmanna og gesta að leiðarljósi.

Hæfniskröfur

 • Árangursrík reynsla sem stjórnandi í hótel og/eða veitingarekstri
 • Háskólagráða eða meistarapróf sem tengist starfi
 • Menntun á sviði hótelstjórnunar eða iðnnnám í fram- eða matreiðslu kostur
 • Afbragðs færni í samskiptum, jákvætt viðmót og rík þjónustulund
 • Frumkvæði, sjálfstæði, nákvæmni og skipulag í vinnubrögðum
 • Fjármálalæsi og greiningarhæfni
 • Góð kerfis- og tölvukunnátta, þekking á Cenium, Navision og H3 kostur

Ábyrgð

 • Fagleg stjórnun, leiðsögn, samræming og þróun starfsmanna
 • Fjármál og rekstrargreining
 • Þjónustu-, gæða- og öryggisstjórnun
 • Verkefna- og ferlastýring
 • Rekstur og viðhald fasteignar

Umsækjendur eru beðnir um að senda inn umsókn ásamt ferilskrá og kynningarbréfi á ráðningarvef Íslandshótel: https://jobs.50skills.com/islandshotel/is/7347

Óskir um nánari upplýsingar sendist á Ernu Dís Ingólfsdóttur, framkvæmdastjóra mannauðssviðs, erndadis@islandshotel.is eða Hjört Valgeirsson, framkvæmdastjóra rekstrarsviðs, hjortur@islandshotel.is.

Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. Öllum umsóknum verður svarað. Umsóknarfrestur er til og með 15. maí 2021.

 

----------------------------------------------------

 

We are seeking a Hotel Manager at Fosshótel Jökulsárlón.

Hotel manager prepares and manages the daily operations of the hotel including reception, reservations, restaurant, housekeeping, property maintenance and human resources. Hotel manager works closely with the head office in sales and marketing and makes sure the hotel operates according to the company´s quality and operational standards. The hotel manager leads a large team of employees, is responsible for delivering operational profits while keeping the wellbeing of both guests and employee´s as the foundation.

Qualifications

 • Successful managerial experience in hotels and/or restaurants.
 • University degree relevant to the position.
 • Education in the field of hotel management and/or education in food service or culinary arts is an advantage.
 • Excellent interpersonal skills, positive attitude and passion for quality service.
 • Financial literacy and analytical skills
 • Good system and computer skills. Cenium, Navision and H3 knowledge is an advantage.

Responsibilities

 • Professional management, ability to lead, coordination and development of employees.
 • Finance and business operational analysis
 • Services, quality and safety management
 • Project and process management
 • Operation and maintenance of the hotel property

Applicant must be willing to learn Icelandic upon hiring.

Applicants are asked to send and application including a CV and a cover letter through the recruitment website of Íslandshótel: https://jobs.50skills.com/islandshotel/en/7347

Requests for further information is available through Erna Dís Ingólfsdóttir Chief HR & Quality officer, ernadis@islandshotel.is or Hjörtur Valgeirsson Chief Operations Officer, hjortur@islandshotel.is

All applications are confidential and will be responded to. It´s possible to apply for the position until and throughout the 15th of May 2021.

Auglýsandi

Íslandshótel

Umsóknarfrestur til

15. maí

Tekið við umsóknum á

Stikkorð

Hótelstjóri Hotel Manager Tourism Ferðaþjónustua Hótel

Landsvæði

Flokkar