× Þessi auglýsing er útrunnin

Starfsmaður leikskóla

Leikskóli Seltjarnarness


Leikskóli Seltjarnarness er sameinuð fag- og rekstrareining með um 225 börnum. Í skólanum eru 12 deildir í fjórum starfsstöðvum, Mánabrekku, Sólbrekku og Fögrubrekku við Suðurströnd og Holti í Seltjarnarneskirkju.  
Í Leikskóla Seltjarnarness eru þrír megin áhersluþættir sem einkenna nám barnanna frá fyrsta skóladegi og að útskrift úr leikskólanum. Þessir þættir eru SMT - skólafærni, tónlistarnám og umhverfismennt.
 
Starfsmaður leikskóla, fullt starf

Leitað er eftir öflugu starfsfólki til starfa í leikskólanum. 
Í boði er áhugavert starf sem reynir á öguð vinnubrögð, samskiptahæfni og fagmennsku.
 
Menntunar- og hæfniskröfur
•    Háskóla eða framhaldsskólamenntun sem nýtist í starfi
•     Reynsla af starfi í leikskóla æskileg
 
Upplýsingar um störf í Leikskóla Seltjarnarness veitir Margrét Gísladóttir, leikskólastjóri, margret.gisladottir@seltjarnarnes.is, í síma 5959-280/290.

Umsókn ásamt fylgiskjölum skal skilað á Ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar -undir http://www.seltjarnarnes.is-Störf í boði

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við hlutaðeigandi stéttarfélag.  

Auglýsandi

Seltjarnarnesbær

Umsóknarfrestur til

18. október

Tekið við umsóknum á

Landsvæði

Flokkar