Aðstoðarmaður óskast/Assistant is needed

(English below)

Starfið, sem byggir á hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf og NPA, felur í sér að aðstoða mig við ýmsar athafnir daglegs lífs, þar sem ég er hreyfihamlaður og hjólastólanotandi.  Ég er búsettur í Reykjavík.

Hæfniskröfur:

Persónulegur aðstoðarmaður þarf að hafa góða færni í mannlegum samskiptum, traustur, ábyrgur í starfi, víðsýnn, jákvæður, heilsuhraustur, reyklaus, sveigjanlegur í starfi, stundvís, léttur í lund og eiga gott með að fara eftir leiðsögn.

Annað:

 •  Fullt starf í vaktavinnu
 • Unnið er í samræmi við Sérkjarasaming Eflingar um NPA
 • Hreint sakavottorð er skilyrði
 • Ekki er gerð krafa um að umsækjendur hafi reynslu af því að vinna með fötluðu fólki
 • Æskilegur aldur er 25-50 ára en ekki skilyrði
 • Æskilegt er að umsækjandi hafi annaðhvort góða íslenskukunnáttu eða góða enskukunnáttu
 • Tölvukunnátta í Word, Excel kemur sér vel í starfi
 • Krafa að aðstoðarmaður hafi ökuréttindi

 Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Vaktir eru í 12 eða 24 klst, og því eru góð frí á milli vakta.

Áhugasamir sendið umsókn á pa-teymi@simnet.is
Með umsókn þarf að fylgja kynningarbréf, ferilskrá og listi yfir meðmælendur.

---

I seek for a personal assistant who can help me with my daily activities based on the model of independent living.

I am a physically disabled man; I am wheelchair user and I live in Reykjavik.

It is not required to have any past working experience with people with disabilities.

Qualifications:

The personal assistant needs to be trustworthy, broad-minded, positive, honest, reliable, flexible, friendly, responsible and can follow instructions easily.

Other information:

 •  Full-time job
 • The work will be conducted in accordance with the NPA special wage agreement of the trade union Efling.
 • The personal assistant is required to have a clean criminal record
 • Preferred age is approximately 25-50 years old. The age range is not exclusive
 • Good English skills or good Icelandic skills are required
 • Basic computer skills are preferable e.g., Word and Excel
 • A non-smoker is required
 • Driving license is required
 • The PA should be able to start soon as possible

The arrangement of shift is, 12- or 24-hours, so there is a good break/days off between shifts.

If you are interested in working with me, please send me your CV, introduction letter and reference list to pa-teymi@simnet.is

Umsóknarfrestur til

26. október

Tekið við umsóknum á

Landsvæði

Flokkar