Pípari óskast

Lítið pípulagningafyrirtæki óskar eftir vönum manni í pípulagningum til starfa. 

 • Réttindi kostur
 • Töluð íslenska skilyrði 

Um er að ræða alhliða pípulagningar.

Umsóknir sendist á mail: hitavirkni@gmail.com

Umsóknarfrestur

28. febrúar

Tekið við umsóknum á

hitavirkni@gmail.comNánar >>

Tækni- og verkfræðideild auglýsir eftir rafmagnsverkfræðingi

Tækni- og verkfræðideild auglýsir eftir rafmagnsverkfræðingi

Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík auglýsir eftir rafmagnsverkfræðingi.

STARFSSVIÐ:

 • Kennsla í rafmagnsiðnfræði, rafmagnstæknifræði og grunnnámi í verkfræði
 • Mótun kennslu í fögum á rafmagnssviði við Tækni- og verkfræðideild
 • Þátttaka í stjórnsýslu deildar og kynningarstarfi

HÆFNISKRÖFUR:

 • Meistaragráða í rafmagnsverkfræði eða tengdum fögum
 • Sérhæfing á sviði raforku er kostur
 • Reynsla af kennslu er kostur
 • Hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði og sjálfstæði í starfi
 • Góð kunnátta í ensku og íslensku í ræðu og riti

Nánari upplýsingar um starfið veita Ágúst Valfells, forseti tækni- og verkfræðideildar, av@ru.is, og Sigrún Þorgeirsdóttir, skrifstofustjóri deildarinnar, sigrunth@ru.is. Umsóknum ásamt starfsferilskrá, afriti af viðeigandi prófskírteinum, yfirliti yfir starfsreynslu og reynslu af kennslu og tveimur nöfnum á meðmælendum, skal skilað á vef Háskólans í Reykjavík, radningar.hr.is fyrir 15. janúar 2019.

Nánar >>

Umsóknarfrestur

15. janúar

Tekið við umsóknum á

Sækja um >>Nánar >>

Hópferðabílstjóri óskast / Coach driver wanted

English below:
Hugheimur ehf er lítið hópferðafyrirtæki staðsett í Reykjavík með bíla af öllum stærðum.

Óskum eftir bílstjórum með rútuprófsréttindi sem lausamenn með möguleika á fullu starfi. Mikil vinna í boði fyrir réttan mann/konu.
Leitum eftir einstaklingum sem eru:

Tímanlegir.
Samviskusamir.
Fær í mannlegum samskiptum.
Snyrtileg í umgengi.

Ensku og eða Þýskukunnátta sem og fyrri reynsla kostur. 

Vinsamlegast sendið allar umsóknir á hugheimur@gmail.com með ferilskrá, meðmælum og öðru sem talið er eiga við. 
 your cv and info to hugheimur@gmail.com for more information.

We are looking for coach drivers as freelance with the possibility of full time employment. Please direct your inquiry as well as cv/recommendations to hugheimur@gmail.com

Nánar >>

Umsóknarfrestur

31. janúar

Tekið við umsóknum á

hugheimur@gmail.comNánar >>

Waldorfskólinn Lækjarbotnum óskar eftir smíðakennara og myndlistarkennara

Waldorfskólinn í Lækjarbotnum auglýsir eftir smíðakennara og myndlistarkennara.

Við óskum eftir smíðakennara í 80% starf, þriðjudaga til föstudaga og myndlistarkennara í 20% starf þar sem viðkomandi gæti verið hjá okkur 3x í viku, tvo tíma í senn. 

Í Lækjarbotnum er boðið upp á samfellt skólastig 2-16 ára barna og byggir starfið á uppeldisfræði Rudolfs Steiner. Jöfn áhersla er lögð á verklegt, listrænt og bóklegt nám. Unnið er samkvæmt flatri stjórnun þar sem starfsmannaráð, sem allir fastráðnir starfsmenn eiga sæti í, ber ábyrgð á rekstri og innra starfi skólanna.

Í skólunum eru um 100 börn við leik og störf.

Skólinn er staðsettir 10 km austur af Árbæ í fallegum dal með ævintýralegu umhverfi.

Umsóknir sendist á gjaldkeri@waldorfskolinn.is  

Nánar >>

Tekið við umsóknum á

gjaldkeri@waldorfskolinn.isNánar >>

Dean of School of Business

Dean of School of Business

Reykjavik University seeks an ambitious leader to carry on the development of a growing School of Business. The dean is responsible for administrative affairs as well as for leading the faculty's academic agenda.

We seek candidates that have:

 • Strong strategic vision and the ability to shape and lead a team of faculty members and staff
 • Doctorate degree in business or related subjects
 • Management, operations and leadership experience
 • Academic teaching and research experience
 • Experience from industry or from collaborations with industry
 • International experience

Reykjavik University's School of Business provides education and research in business, economics and psychology. The School offers BSc, MSc and PhD degrees and has a leading role in research. The MBA programme is accredited by AMBA and the BSc programme in business has an EPAS accreditation from EFMD. The School has about 1000 enrolled students and around 40 faculty members.

Nánar >>

Umsóknarfrestur

15. desember

Tekið við umsóknum á

Sækja um >>Nánar >>

Forstöðumaður Húsavíkurstofu

Forstöðumaður Húsavíkurstofu

Forstöðumaður Húsavíkurstofu

Húsavíkurstofa auglýsir eftir forstöðumanni til starfa frá og með 1. janúar 2019. Starfshlutfall eftir samkomulagi en aldrei minna en 70%.
Hlutverk forstöðumanns er að efla markaðssetningu á svæðinu, taka þátt í þróun
og uppbyggingu á starfinu og umsjón með upplýsingamiðlun til ferðamanna.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Ábyrgð á markaðs- og kynningarstarfi Húsavíkurstofu
• Daglegur rekstur
• Markaðssetning á svæðinu og gerð markaðsáætlunar
• Þróun samfélagsmiðla til markaðssetningar
• Útgáfa kynningarefnis og birting auglýsinga

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Háskólamenntun eða reynsla sem nýtist í starfi
• Sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Sölutækni, góð almenn tölvukunnátta og hæfni í mannlegum samskiptum

Nánar >>

Umsóknarfrestur

16. desember

Tekið við umsóknum á

info@visithusavik.isNánar >>

Gæðastjóri

Steinull hf. óskar eftir að ráða gæðastjóra. Leitað er að drífandi einstaklingi með 

góða þekkingu og áhuga á gæða- og umhverfismálum.

Starfssvið

 • Verkefni á sviði gæða-, umhverfis- og framleiðslumála
 • Umsjón með gæðastjórnunarkerfi 
 • Eftirfylgni verkefna, þátttaka í samstarfsverkefnum og eftirlit með ferlum
 • Umsjón með innri og ytri gæðaúttektum
 • Umsjón með og þátttaka í úrbótaverkefnum

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun sem nýtist i starfi, s.s. verkfræði- eða tæknifræðimenntun
 • Reynsla af rekstri gæðastjórnunarkefa og innri úttektum æskileg
 • Þekking á ISO 9001 og ISO 14001 og/eða öðrum ISO stöðlum
 • Brennandi áhugi á gæðamálum
 • Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum, ásamt góðri þjónustulund, stundvísi og reglusemi

Nánar >>

Umsóknarfrestur

10. desember

Tekið við umsóknum á

slh@steinull.isNánar >>

Lager - Útkeyrsla

Lager - Útkeyrsla

Innflutningsfyrirtæki á heildsölu- og neytendamarkaði leitar að ráðagóðum og jákvæðum einstaklingi sem á auðvelt með mannleg samskipti í almenn lagerstörf og útkeyrslu á vörum. 

Starfssvið - Hæfniskröfur

 • Móttaka á vörum
 • Gámalosun
 • Útkeyrsla
 • Staðsetja vörur á lager
 • Tiltekt á vörum
 • Ýmis tilfallandi verkefni

Við leitum að samviskusömum einstaklingi með góða og vandaða framkomu, ef þú hefur áhuga og telur að við séum að leita að þér, ert reglusamur og hefur metnað til að takast á við krefjandi en jafnframt gefandi starf vinsamlega sendu okkur ferilskrá (þótt þú hafir sótt um áður og ekki fengið svar).

Um framtíðarstarf er að ræða.

Vinsamlega sendið ferilskrá ásamt mynd á póstfangið isldreifing@yahoo.com

Nánar >>

Tekið við umsóknum á

isldreifing@yahoo.comNánar >>

Messinn - kitchen

Messinn - kitchen

Messinn, Grandagarði 8, óskar eftir að ráða starfsmann í eldhús. Reynsla æskileg.

Unnið er á kokkavöktum 2-2-3.

Um tímabundið starf er að ræða, með möguleika á langtímaráðningu.

Messinn er margrómaður veitingastaður sem býður upp á ferskan fisk á marga vegu.

 

Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir um að senda umsókn og ferilskrá á fiskur2@gmail.com .

~~~

Messinn, Grandagarði 8, is looking for full-time staff in the kitchen. Experience is preferable.

Working shifts are 2-2-3.

This is a temporary job, with possibilities of a permanent contract.

Messinn is a seafood restaurant which only serves freshly caught fish.

 

Applicants are advised to send their application and resumé to fiskur2@gmail.com.

Nánar >>

Tekið við umsóknum á

fiskur2@gmail.comNánar >>

Starfsmaður í eldhús / Kitchen staff:

Starfsmaður í eldhús / Kitchen staff:

(English below) Fjöruborðið á Stokkseyri, þarf að bæta við sig einum til tveimur starfsmönnum í eldhús nú þegar. Í boði er hlutastarf í vetur og mögulega fullt starf fljótlega eða með vorinu. Lágmarksaldur er 18 ár. Reynsla af eldhússtörfum er nánast skilyrði. Íslensku- og/eða enskukunnátta og jákvætt viðmót er skilyrði. Sendið okkur skilaboð á info@fjorubordid.is eða facebook.com/fjorubordid eða hringið í 771-9419

Fjöruborðið restaurant is hiring kitchen staff. Part time now with a possibility of full time, possibly soon and/or for the summer season. 18 years of age minimum, experience of kitchen work is required. Good Icelandic and/or English speaking is required as well as a cheerful attitude. Being an Icelandic, EU or EFTA resident is required (or having a valid Icelandic kennitala or work permit). Please send us a message to info@fjorubordid.is or facebook.com/fjorubordid or call 771-9419

Nánar >>

Tekið við umsóknum á

info@fjorubordid.isNánar >>

Flugterían vantar starfskraft

Flugterían vantar starfskraft

Flugterían Reykjavíkurflugvelli vantar starfskraft í afgreiðslu. Vaktavinna í boði.

Stundum hefst vinna kl 6:30 þannig að viðkomandi þyrfti að hafa bifreið til umráða eða búa nálægt.

Flugterían at Reykjavík Airport wants to hire staff for service. Shift work available.

Sometimes the workday begins at 6:30 so it would be good to have a car or live close by.

Umsóknarfrestur

20. desember

Tekið við umsóknum á

eljuveitingar@gmail.comNánar >>

Head of Administration and HR Unit

Head of Administration and HR Unit

The Financial Mechanism Office (FMO) is the secretariat of the EEA Grants and Norway Grants, and is affiliated to the European Free Trade Association (EFTA) in Brussels.

We are looking for a highly motivated and qualified candidate take on the post of the Head of Administration and HR Unit in the FMO’s Compliance and Administration Department.

The overall objectives of the Grants are to reduce economic and social disparities in the European Economic Area (EEA) and to strengthen bilateral relations between the Donor States (Iceland, Liechtenstein and Norway) and the 15 Beneficiary States (Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Cyprus, Estonia, Hungary, Greece, Latvia, Lithuania, Poland, Portugal, Malta, Romania, Slovakia and Slovenia).

The FMO offers an international, stimulating and diverse workplace, with a current staff of over 60 employees comprising 18 nationalities. Our values are: professionalism; cooperation; trust, responsibility and respect. More information can be found on our website at:

Nánar >>

Tekið við umsóknum á

katelijne.kenis@efta.intNánar >>

Monitoring and Evaluation Officer

Monitoring and Evaluation Officer

The Financial Mechanism Office (FMO) is the secretariat of the EEA Grants and Norway Grants, and is affiliated to the European Free Trade Association (EFTA) in Brussels.

We are looking for a highly motivated and qualified candidate to fill a vacancy for a Monitoring and Evaluation Officer in the FMO’s Results and Evaluation Unit within the Programmes Department.

The overall objectives of the Grants are to reduce economic and social disparities in the European Economic Area (EEA) and to strengthen bilateral relations between the Donor States (Iceland, Liechtenstein and Norway) and the 15 Beneficiary States (Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Cyprus, Estonia, Hungary, Greece, Latvia, Lithuania, Poland, Portugal, Malta, Romania, Slovakia and Slovenia).

The FMO offers an international, stimulating and diverse workplace, with a current staff of over 60 employees comprising 18 nationalities. Our values are: professionalism; cooperation; trust, responsibility and respect. More information can be found on our website at:

Nánar >>

Tekið við umsóknum á

katelijne.kenis@efta.intNánar >>

Mosó vinnutími 7:30-15:00

Mötuneyti í Mosfellsbæ óskar eftir starfsmann í afgreiðslu og almenna vinnu.

Starfsmaðurinn afgreiðir nemendur í matsölu sér um að setja upp mat fyrir nemendur og sinnir öllum þeim störfum sem þarf að sinna í mötuneytinu. Um er að ræða fullt starf þar sem vaktir byrja snemma á morgnana eða 7:30-15:30 alla virka daga.

Við leitum að einstaklingum sem eru sjálfstæðir í vinnubrögðum, stundvísir og geta unnið undir álagi.

Við bjóðum upp á gott starfsumhverfi og skemmtilegan starfsmannahóp þar sem metnaðarfullir einstaklingar vinna vel saman.

Vinsamlegast sendið ferilskrá og upplýsingar um meðmælendur með.

Laun eru semjanleg :)

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðrún Helga Magnúsdóttir framkvæmdastjóri í netfangi gudrun@kruska.is

 

Nánar >>

Tekið við umsóknum á

gudrun@kruska.isNánar >>