× Þessi auglýsing er útrunnin

Kennsluráðgjafi

Háskólinn í Reykjavík óskar eftir að ráða öflugan og metnaðarfullan einstakling í starf kennsluráðgjafa á kennslusvið háskólans. Kennslusvið stýrir skipulagningu og eftirfylgni innra og ytra gæðaeftirlits með kennslu og námi. Sviðið sinnir jafnframt kennsluráðgjöf og þjálfun kennara, þróun kennslukerfa, prófum og annarriumsýslu um nám og kennslu við skólann. Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem er tilbúinnað taka þátt í að fylgja eftir stefnu háskólans varðandi gæði náms og kennslu.

STARFSSVIÐ

 • Þátttaka í þróun og innleiðingu á nýrri stefnu um gæði náms og kennslu
 • Þátttaka í þróun aðferðafræði kennslu og innleiðingu á nýjum kennsluaðferðum
 • Ráðgjöf og handleiðsla kennara
 • Eftirfylgni fjölhliða mats á námi og kennslu
 • Ráðgjöf við framkvæmd kennslustefnu
 • Þátttaka í almennum verkefnum kennslusviðs s.s. prófahaldi, undirbúningi útskrifta, almennu gæðaeftirliti o. fl.

HÆFNISKRÖFUR

 • Háskólapróf sem nýtist í starfið, s.s. í kennslufræði, náms- og starfsráðgjöf eða uppeldisfræði
 • Reynsla af kennsluráðgjöf eða sambærilegu starfi
 • Þekking og reynsla af háskólastarfi
 • Reynsla af kennslu í háskóla er æskileg
 • Frumkvæði í starfi og framsýni
 • Skipulag og ögun í vinnubrögðum
 • Góð íslensku- og enskukunnátta er skilyrði
 • Teymishugsun, lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar veitir Einar Hreinsson (einarhr@ru.is) forstöðumaður kennslusviðs og Sigríður Elín Guðlaugsdóttir (sigridureg@ru.is) framkvæmdastjóri mannauðs. Umsóknum skal skilað á vef Háskólans í Reykjavík, hér að neðan. Farið er með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. Umsóknarfrestur er til og með 27. maí 2018.

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði fyrir einstaklinga og samfélag með siðgæði, sjálfbærni og ábyrgð að leiðarljósi. Akademískar deildir háskólans eru fjórar: lagadeild, tölvunarfræðideild, tækni- og verkfræðideild og viðskiptadeild. Kennsla og rannsóknir við Háskólann í Reykjavík mótast af sterkum tengslum við atvinnulíf og samfélag. Lögð er áhersla á þverfagleika, alþjóðlegt umhverfi, nýsköpun og góða þjónustu. Nemendur Háskólans í Reykjavík eru um 3700 og starfa um 250 fastir starfsmenn við háskólann, auk fjölda stundakennara.

Auglýsandi

Háskólinn í Reykjavík

Tekið við umsóknum á

Stikkorð

þjálfun, rannsóknir, forstöðumaður, framkvæmdastjóri, kennsluráðgjöf

Landsvæði

Flokkar