× Þessi auglýsing er útrunnin

Sálfræðisvið Háskólans í Reykjavík auglýsir eftir nýdoktor

Staða nýdoktors við sálfræðisvið Háskólans í Reykjavík er laus til umsóknar. Nýdoktorinn mun vinna við rannsóknir á líkamlegri og andlegri vanlíðan hjá krabbameinssjúkum og rannsóknir á meðferðarleiðum sem draga úr vanlíðan. Meðal krabbameinssjúkra er vanlíðan (svo sem þreyta, þunglyndi og svefntruflanir) algengt og lýjandi vandamál sem m.a. er tilkomið vegna truflunar í lífsklukkumynstri. Krabbamein og/eða krabbameinsmeðferð getur komið óreiðu á lífsklukkuna sem felur í sér breytingar á hormónaseyti og líkamshita en einnig breytingar á svefn- og vökumynstri. Þessar breytingar geta aukið hættu á svefnleysi, hjartaáföllum, truflun í ónæmiskerfi, bólgum, þunglyndi, sykursýki og offitu. Þær fáu aðferðir sem hafa verið reyndar til að vinna bug á vanlíðan, eins og krabbameinstengdri þreytu og þunglyndi, hafa ekki lagt áherslu á að stilla lífsklukkuna en nýlegar rannsóknir benda til að meðferð með ljósi beri árangur.

Á þessu ári hlaut rannsóknarteymi við sálfræðideild HR öndvegisstyrk frá RANNIS til að kanna áhrif ljósameðferðar á lífsklukkumynstur og sálfræðilega þætti hjá konum sem eru í meðferð við brjóstakrabbameini. Þessi rannsókn á áhrifum ljósameðferðar er ein af þeim fyrstu í heiminum sem gerð er meðal kvenna með brjóstakrabbamein.

Hér er því einstakt tækifæri fyrir áhugasaman nýdoktor að vinna með hópi íslenskra og erlendra vísindamanna á þessu sviði. Nýdoktorinn mun vinna mjög náið með rannsóknarteyminu að öllu því sem við kemur rannsókninni. Að auki er lögð áhersla á að nýdoktorinn setji fram sínar eigin rannsóknarspurningar og sæki um rannsóknarstyrki til að styrkja og þróa sitt áhugasvið innan heilsuvísinda. Einnig er lögð áhersla á að nýdoktorinn styrki tengslanet sitt og sjálfstætt samstarf við innlenda og erlenda sérfræðinga á sínu áhugasviði. Þá mun nýdoktornum gefast tækifæri til að leiðbeina nemendum og stunda kennslu á sálfræðisviði HR. Þessi vinna mun undirbúa nýdoktorinn fyrir sjálfstæð akademísk vinnubrögð og vísindastörf innan heilsuvísindanna.

Umsækjendur þurfa að hafa lokið doktorsgráðu í sálfræði, líffræði eða skyldum fræðigreinum. Umsóknarfrestur er til og með 15. október 2018. Sótt er um á vef HR hér að neðan.

Ef óskað er frekari upplýsinga má hafa samband við dr. Heiðdísi B. Valdimarsdóttur, prófessor við sálfræðisvið HR og ábyrgðarmann rannsóknarinnar, (heiddisb@ru.is) og dr. Birnu Baldursdóttur, verkefnisstjóra rannsóknarinnar (birnabaldurs@ru.is).

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði fyrir einstaklinga og samfélag með siðgæði, sjálfbærni og ábyrgð að leiðarljósi. Akademískar deildir háskólans eru fjórar: Lagadeild, tölvunarfræðideild, tækni- og verkfræðideild og viðskiptadeild. Kennsla og rannsóknir við Háskólann í Reykjavík mótast af sterkum tengslum við atvinnulíf og samfélag. Lögð er áhersla á þverfagleika, alþjóðlegt umhverfi, nýsköpun og góða þjónustu. Nemendur Háskólans í Reykjavík eru um 3700 í fjórum deildum og starfa um 240 fastir starfsmenn við háskólann auk fjölda stundakennara.

Auglýsandi

Háskólinn í Reykjavík

Umsóknarfrestur til

15. október

Tekið við umsóknum á

Stikkorð

rannsóknir, líffræði, rannsókn, krabbamein

Landsvæði

Flokkar