× Þessi auglýsing er útrunnin

Sálfræðisvið Háskólans í Reykjavík auglýsir eftir doktorsnema

Staða doktorsnema við sálfræðisvið Háskólans í Reykjavík er laus til umsóknar. Doktorsneminn mun vinna við rannsóknir á líkamlegri og andlegri vanlíðan hjá krabbameinssjúkum og rannsóknir á meðferðarleiðum sem draga úr vanlíðan. Meðal krabbameinssjúkra er vanlíðan (svo sem þreyta, þunglyndi og svefntruflanir) algengt og lýjandi vandamál sem m.a. er tilkomið vegna truflunar í lífsklukkumynstri. Krabbamein og/eða krabbameinsmeðferð getur komið óreiðu á lífsklukkuna sem felur í sér breytingar á hormónaseyti og líkamshita en einnig breytingar á svefn- og vökumynstri. Þessar breytingar geta aukið hættu á svefnleysi, hjartaáföllum, truflun í ónæmiskerfi, bólgum, þunglyndi, sykursýki og offitu. Þær fáu aðferðir sem hafa verið reyndar til að vinna bug á vanlíðan, eins og krabbameinstengdri þreytu og þunglyndi, hafa ekki lagt áherslu á að stilla lífsklukkuna en nýlegar rannsóknir benda til að meðferð með ljósi beri árangur. Á þessu ári hlaut rannsóknarteymi við sálfræðideild HR öndvegisstyrk frá RANNIS til að kanna áhrif ljósameðferðar á lífsklukkumynstur og sálfræðilega þætti hjá konum sem eru í meðferð við brjóstakrabbameini.

Þessi rannsókn á áhrifum ljósameðferðar er ein af þeim fyrstu í heiminum sem gerð er meðal kvenna með brjóstakrabbamein og því einstakt tækifæri fyrir áhugasama um doktorsnám á þessu sviði. Doktorsneminn mun vinna með hópi íslenskra og erlendra vísindamanna. Nemanum er ætlað, í samvinnu við leiðbeinendur og aðra nemendur, að vinna að undirbúningi, framkvæmd og úrvinnslu ákveðins hluta rannsóknarinnar. Einnig er mikilvægt að neminn þrói sínar eigin rannsóknarspurningar innan ramma þessarar rannsóknar. Doktorsnámið mun undirbúa nemann fyrir vísindastörf svo sem háskólakennslu, rannsóknir og önnur mikilvæg störf innan heilsuvísinda.

Umsækjendur þurfa að hafa lokið meistaraprófi í sálfræði, líffræði eða skyldum fræðigreinum. Umsóknarfrestur er til og með 15. október 2018. Sótt er um á vef HR: radningar.hr.is og þar má finna nánari upplýsingar um stöðuna.

Ef óskað er frekari upplýsinga má hafa samband við dr. Heiðdísi B. Valdimarsdóttur, prófessor við sálfræðisvið HR og ábyrgðarmann rannsóknarinnar, (heiddisb@ru.is) og dr. Birnu Baldursdóttur, verkefnisstjóra rannsóknarinnar (birnabaldurs@ru.is).

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði fyrir einstaklinga og samfélag með siðgæði, sjálfbærni og ábyrgð að leiðarljósi. Akademískar deildir háskólans eru fjórar: Lagadeild, tölvunarfræðideild, tækni- og verkfræðideild og viðskiptadeild. Kennsla og rannsóknir við Háskólann í Reykjavík mótast af sterkum tengslum við atvinnulíf og samfélag. Lögð er áhersla á þverfagleika, alþjóðlegt umhverfi, nýsköpun og góða þjónustu. Nemendur Háskólans í Reykjavík eru um 3700 í fjórum deildum og starfa um 240 fastir starfsmenn við háskólann auk fjölda stundakennara.

Auglýsandi

Háskólinn í Reykjavík

Umsóknarfrestur til

15. október

Tekið við umsóknum á

Stikkorð

rannsóknir, líffræði, rannsókn, krabbamein

Landsvæði

Flokkar